För många frågor är obesvarade om Nato

Är svensk anslutning till Nato det självklara svaret på Rysslands aggressioner? Foto: Shutterstock.

För många frågor är obesvarade om ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato, tycker Moa-Lisa Fransson, och ställer här 20 frågor till Socialdemokraternas partistyrelse.

Den ryska björnen har rest sig på bakbenen, den låter sin armé våldta och slakta sig fram genom Ukrainas städer och solrosfälten färgas röda. Människor lider, ett land slåss för sin överlevnad och frihet.

I Sverige, Europa och resten av världen påverkas vi självklart. I debatten söker vi efter trygghet. Många ser den under Stoltenbergs kärnvapenparaply. Ett medlemskap i Nato ska rädda oss från den ryska björnen.

Allt går fort nu. Socialdemokraternas partiledning har startat en säkerhetspolitisk dialog. En kongress hinns inte med. Inte heller ett val eller en folkomröstning. Partistyrelsen ska efter dialogen fatta beslut om hur partiet ska ställa sig. De flesta ”förståsigpåare” tror att allt redan är klappat och klart. Att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato redan till midsommar.

Jag upplever situationen som surrealistisk och samtidigt väldigt konkret. Det är återigen krig i Europa. Återigen lever vi under hotet om kärnvapenanfall. Jag är rädd och inte ensam om det.

”För ett år sedan hade ingen av oss övervägt ett ja till Nato.” säger min vän i telefon. Med vi, menar hen många av de socialdemokrater som nu ändrar inställning till försvarsalliansen, svänger från ett solklart nej till ett ja. Och det är sant. Partiets nej till Natomedlemskap har på många vis varit lika självklart som att det är årsmötessäsong från februari till april eller att Första maj infaller just på första maj.

Nu är inget som det var. Men är Nato det självklara svaret på Rysslands aggressioner? Jag prövar argumenten. Väger och mäter men får inte skålen för medlemskap att väga tyngst. För många frågor är obesvarade. Varför så högt tempo? Varför alla normala demokratiska strukturer ska sättas åt sidan? För partiets del, att ta upp frågan på en kongress? För landet, att medlemskapet prövas i allmänt val eller en folkomröstning?

Ett Natomedlemskap är av den digniteten att det är så det borde gå till. Inte minst därför att ett medlemskap innebär att Sverige oavsett på vilken mark kärnvapnen är placerade, blir en del av en kärnvapenallians. Hur bidrar det till fred, nedrustning och trygghet?

Jag tänker delta i dialogen med öppna öron men för att vinna min förståelse för ett eventuellt Natomedlemskap behöver mina frågor svar. Mitt första bidrag är därför 20 frågor till partistyrelsen:

1. Varför är det så bråttom?

2. Borde inte frågan om Natomedlemskap vara föremål för en debatt i ett allmänt val eller en folkomröstning?

3. Hur har hotet från Ryssland mot Sverige ökat eller förändrats sedan 24 februari, utöver kriget i Ukraina?

4. På vilket sätt innebär Rysslands hot att Sverige skulle behöva skydd av kärnvapen?

5. Hur bedömer ni den ryska militära förmågan?

6. Sverige har hittills valt bort kärnvapen i sitt försvar. Om vi går med i Nato så förändras det. Hur ser ni på detta?

7. Natolandet Turkiet respekterar inte de mänskliga rättigheterna ens i relation till sina egna medborgare, hur resonerar ni om Turkiet?

8. USA är kanske Natos viktigaste medlem. Hur bedömer ni den långsiktiga politiska utvecklingen i USA?

9. Är det rimligt att tro att Sverige kan ställa krav på undantag som att tillexempel inte ha kärnvapen på svensk mark när vi ber om medlemskap?

10. Hur skulle det påverka Sveriges arbete för nedrustning av kärnvapen om vi ingår i en kärnvapenallians?

11. Hur påverkar ett medlemskap i Nato Sveriges möjligheter att bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik?

12. Hur tänker ni kring att ett svenskt Natomedlemskap kan bidra till att ytterligare förstärka uppdelningen vi ser av världens länder?

13. I senaste vårbudgeten så används delar av biståndet till flyktingmottagande. I praktiken på bekostnad av verksamhet ute i världen som gynnar säkerhet och fred. Hur ska vi fortsatt satsa på arbete för fred och demokrati i världen?

14. På vilket sätt skulle ett svenskt medlemskap i Nato bidra till fred i Ukraina?

15. På vilket sätt bidrar ett svenskt medlemskap i Nato till att stabilisera säkerhetsläget i Europa?

16. På vilket sätt innebär ett medlemskap i Nato till ökad säkerhet för Sverige på längre sikt?

17. Hur kan vi stärka demokratirörelsen i Ryssland?

18. Varför är det så viktigt för Sverige att hålla jämna steg med Finland i den här processen?

19. På vilket sätt påverkar det Sverige om Finland blir medlem i Nato men inte Sverige?

Till sist:

20. Freden måste komma först. För att det är fred som på riktigt kan ge oss trygghet, det är var vi strävar efter. Jag undrar, var får freden plats i diskussionen?

Moa-Lisa Fransson, medlem Kungälvs arbetarekommun.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.