För att lära av valet måste vi hålla två tankar i huvudet

Den omstridde psykiatern och socialläkaren Nils Bejerot (till höger på bilden) menade att social bakgrund inte kan användas som enda förklaring till missbruk. Det personliga ansvaret är fortfarande avgörande.

Eftervalsanalyserna är i full gång, internt som externt. Det finns naturligtvis ingen endimensionell förklaring till valresultatet, men vi vet dock något om varför vi, för att använda Thorbjörn Fälldins uttryck, ”inte nådde ända fram”. En faktor bland flera är utan tvivel gängkriminaliteten och dess återverkningar på samhället.

Det har påpekats att procentuellt rätt få människor blir direkt drabbade av detta våld, men det är knappast en förmildrande omständighet för problemet i sig. Gängvåldet, som alltmer fått karaktären av en terror mot själva samhället, skapar fullt förståeligt oro och otrygghetskänslor liksom välgrundad upprördhet över de människoliv som hela tiden blir brutalt och helt meningslöst skördade i förtid.

Förebyggande arbete är viktigt, men lika viktigt är att även ett individuellt ansvar utkrävs av de gängkriminella.

Den omstridde psykiatern och socialläkaren Nils Bejerot (1921–1988, socialdemokrat men inte partimedlem) hävdade på sin tid att ett gott samhälle måste bygga på både en social rättvisa och en social ordning. Den gången handlade det om det grasserande narkotika- och alkoholmissbruket, och Bejerot menade, att social bakgrund inte kan användas som enda förklaring till missbruk. Det personliga ansvaret kan aldrig tas ifrån en människa, och missbrukaren måste ta sin del av ansvaret, nämligen för valet att ge sig i kast med en drog som skapar ett destruktivt beroende. Det ansvaret låg i tvånget att underkasta sig behandling enligt den s.k. retentionsrätten.

Samma princip kunde i dag tillämpas på gängkriminaliteten – som förvisso också är i hög grad kopplad till drogmissbruket. Förebyggande arbete är viktigt, men lika viktigt är att även ett individuellt ansvar utkrävs av de gängkriminella. Allt måste göras för att hindra nyrekrytering i de utsatta områdena, men parallellt med detta måste lagar och rättspraxis ses över och nya resurser föras över till polis och rättsvårdande myndigheter. Det handlar om spaningsarbete, lagföring av förövare, mer och effektivare beslag av illegala vapen och mycket annat.

Bränder måste släckas medan de pågår, samtidigt som man gör hus och bostäder allt brandsäkrare. Det är två tankar som vi måste försöka hålla i huvudet samtidigt.

Thomas Notini, pensionerad präst och medlem i Lidingö arbetarekommun.