För att knäcka gängen måste vi knäcka arbetslösheten

Arbetslösheten skapar grogrund för att ungdomar ska hamna i kriminalitet. Foto: Kira Hoffmann.

För att stävja den växande gängkriminaliteten måste vi också åtgärda det missmod och den arbetslöshet som skapar grogrund för att ungdomar ska dras in i brottslighet.

Det räcker inte att bara säga att ”vi ska knäcka gängen och stoppa nyrekyteringen”, vilket är det som framfördes flera gånger av S-företrädare under valrörelsen. Debatten behöver nyanseras och kompletteras med mer analys, och åtgärder både på kort och lång sikt.

Nyligen blev en polis från Botkyrka intervjuad i tv-nyheterna. Han var skeptisk till regeringen Kristerssons förslag att införa visitationszoner. Det är ingen bra åtgärd för att skapa förtroendefulla relationer hos lokalbefolkningen, menade polisen.

Det behövs åtgärder på bred front: polisen måste förbättra samarbetet med skola och socialtjänsten, förbättra samarbete med föreningslivet och näringslivet. Ett sätt att stoppa nyrekyteringen är att börja ”stämma i bäcken” på ett tidigt stadium. Det gäller framförallt killar i grundskolan. Många socialt utsatta områden klarar inte undervisningen. Det behövs resurs- och special-pedagoger som stöttar eleven. Är grundskolan likvärdig från Ystad till Kiruna?        

Låt oss ta ett fiktivt exempel. Jack är 14 år (därmed ej straffmyndig) och bor hemma hos sin mamma i ett socialt utsatt miljonprogramsområde. Mamman arbetar som lokalvårdare och försörjer sonen med mat, kläder och pengar till godis och biobesök. Pappan lämnade hemmet när sonen var liten.

Jack har svårt att hänga med i skolan, särskilt när det gäller svenska, matte och engelska. Han känner sig stressad, och pressad och mår stundtals dåligt. Han får  ytterst få gånger stöd av en resurspedagog. Elevhälsans personal lyser med sin frånvaro.

En dag blir Jack kontaktad av en ledare i ett kriminellt nätverk i bostadsområdet. Jack får i uppdrag att agera spingpojke. Detta sker först i liten skala, med att transportera narkotika mellan olika platser inom området. Uppdraget innebär att Jack får 2 500 kronor. Han får efter några månader ytterligare arbetsuppgifter, att transportera vapen nattetid till olika platser som de kriminella gängen har tillgång till.

Arbetslösheten skapar grogrund för att ungdomar som Jack ska hamna i kriminalitet.

När jag växte upp i Bagarmossen under 1960-talet och 70-talet, så visade äldre killar för mig att de hade knogjärn och stilett. Under senare år är det i stället kraftfulla skjutvapen som införskaffas, för att döda.
 
Killar som har dåliga betyg från gymnasiet, är ofta öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dessa killar är sårbara för rekrytering att ingå i kriminella gäng. Antalet elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg har betydande svårigheter att få jobb. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors statistik från 2020 är det cirka 146 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar.

”Svensk ekonomi går mot en bister vinter” inskärpte finansminister Elisabeth Svantesson i DN 31/10. Konjunkturinsitutet samt LOs och TCOs ekonomer anser också att Sverige på väg in i lågkonjunktur. Konkurserna har redan ökat och arbetslösheten befaras att stiga.

Jag utgår ifrån att regeringen Kristersson tillför Arbetsförmedlingen ökade anslag, för att kunna bedriva en kraftfull arbetsmarknadspolitik?

En vuxen person ska inte gå öppet arbetslös en längre tid. Det är inte bra för självfötroendet och den psykiska hälsan. Arbetslösheten skapar grogrund för att ungdomar som Jack ska hamna i kriminalitet.

Vilka förslag på åtgärder har den nya arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L), inför den lågkonjunktur som väntar runt hörnet?

Rustan Rydman, kassör, Maria-Södra station S-förening.