Fokus: Läkemedelsförsörjning Nya samarbetsformer behöver permanentas

Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Ninni Andersson/regeringskansliet

Staten ansvarar för att vårdens och apotekens system kopplas ihop. Men det ligger ett särskilt ansvar på regionerna att upphandla… Läs mera »