Flygplanen hotar hela världen

Ska vi verkligen göra det lättare för människor att förstöra jordklotet?

För att rädda vår planet krävs en aktiv klimatpolitik. Det som
Sverigedemokraterna och resten av högern står för är raka motsatsen till detta.

Flygplan är ett olämpligt transportmedel som borde utplånas. Detta av anledningen att både klimat och samhällen riskerar att förstöras. Stora delar av vår planet kommer inom 300 år att vara täckt av en vattenyta på mer än sex meter om koldioxidutsläppen inte slutar öka. Om flygplanet som transportmedel utplånas, kommer vårt jordklots livslängd att förlängas med mer än 200 procent jämfört med om vi fortsätter att tillåta dem. Låter inte det bra? 

FNs klimatpanel IPCC presenterade under augusti 2021 den första i en serie av sex rapporter som behandlar klimatförändringarna och vad som kan göras för att bromsa dem. Klimatpanelen pekar på att vi med dagens utsläppstakt kommer att passera Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturhöjning redan inom tio år, vilket är tio år innan den tidpunkt som forskningen tidigare räknade med. 

Att Sveriges koldioxidutsläpp år 2019 uppmättes till cirka 60 miljoner ton koldioxidekvivalenter är inte konstigt med tanke på den usla högerbudget som den rödgröna regeringen tvingats styra med under de senaste sju åren. Moderaterna skar ner på miljöbudgeten med mer än 2 miljarder kronor för 2019 jämfört med tidigare regerings övergångsbudget. Detta innebar bland annat mindre satsningar på skydd av natur, mindre stöd till soldriven el och elfordon, mindre investeringar i gröna städer och mindre inventeringar av nyckelbiotoper. Även flygskatten avskaffades och gjorde det billigare för mänskliga miljöförstörare att förstöra planeten ännu mer än vad den redan är. 

För att vi ska nå de globala målen måste vi markera hårt mot den usla högerpolitiken. Vi måste markera hårt mot den riktning som Sverigedemokraterna vill föra vårt land. Det är fullständigt oacceptabelt för oss socialdemokrater att låta oss besegras av högerpopulistiska partier med rötter i nazismen. Vi kan inte längre låta den extremistiska högern, ännu en gång, sänka flygskatten och göra det billigare för människor att förstöra vårt jordklot. Sverige förtjänar en mer offensiv klimatpolitik. 

Sverige måste även vara ett av de drivande länderna i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner.

Det är dags för ett samhälle som bejakar att alla vill bidra. För att detta ska vara möjligt, måste politiken ge förutsättningarna för ett sådant samhälle. Därför måste vi investera mer i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen, vi måste få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi, vi måste utöka kollektivtrafiken, och öka transporten bland gods på järnvägar och med fartyg så att flygets utsläpp minskas, vi måste minska våra utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil. Sverige måste även vara ett av de drivande länderna i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner. 

Valet i år står mellan en aktiv socialdemokratisk miljö- och klimatpolitik, och sverigedemokratisk passivitet och otrygghet. Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle med fokus på ekologi och hållbar infrastruktur, och en utökad och mer klimatsmart kollektivtrafik? Då ska du rösta rött. Vill du vara med och bidra till att Sverige och jorden dras in i något som kan likna tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 – då ska du rösta brunt. 

Tillsammans når vi de globala målen, men det krävs att alla är med och bidrar!

Eldin Nurkovic
Socialdemokraterna i Helsingborg