Fler tillsvidareanställda tack vare Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska utvärderas, men redan nu ser både SKR och Socialstyrelsen positiva effekter.