Fler specialister i vården lovar S i Region Skåne

En rejäl satsning för fler specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det lovar S i Skåne.

– Specialistutbildad personal är en förutsättning för kortare operationsköer och annat vi vill göra i sjukvården, säger Henrik Fritzon (S).

På Första maj presenterade S i Skåne sitt första vallöfte inför höstens regionval; ett paket för att ytterligare cirka 2 000 anställda inom sjukvården ska kunna vidareutbilda sig till specialistkompetens med bibehållen lön, på helfart eller halvfart.

– Bristen på specialistutbildad personal är det stora problemet i sjukvården i Skåne och det är ungefär samma situation i hela landet. Vi vill ta ett kraftfullt tag i frågan och det är förutsättningen för att vi ska kunna lösa andra problem, som långa operationsköer, för få vårdplatser och bristande tillgänglighet i primärvården, säger regionrådet Henrik Fritzon (S).

S vill att antalet utbildningsanställningar för sjuksköterskor, som gör att de kan utbilda sig till specialister med bibehållen lön, ökas till 300 per år. Dessutom vill man se högre lönepåslag för dem som fullföljer specialistutbildningen.

Antalet undersköterskor som ska kunna specialistinrikta sig – vilket är en relativt ny möjlighet – fördubblas till 40 per år. Bland läkare anses bristen på allmänläkare vara det främsta hindret för ökad tillgänglighet på vårdcentralerna och S vill öka utbildningsplatserna så att minst 660 allmänläkare blir klara till 2026.

– Vi vill också bygga ut handledarskapet så att fler kan utbilda sig till medicinska sekreterare. En del av lösningen på sjuksköterskebristen, utöver att utbilda fler, är att använda undersköterskor och medicinska sekreterare mer aktivt, säger Henrik Fritzon.

Kostnaden för utbildningssatsningen ligger på cirka 110 miljoner kronor årligen under mandatperioden.

– Det är en kraftfull satsning som gör att vi klarar kompetensförsörjningen de kommande åren.