Krönika: GTCI ”Fler enkla jobb är ingen lösning”

Foto: Astra Zeneca

Sverige är världens femte bästa land på att utveckla, attrahera och behålla talanger inom arbetslivet. Det framkommer av den årliga rapporten ”Global Talent Competitiveness Index”, GTCI, som konsultbolaget Adecco nyligen presenterade där 118 länder jämfördes.

Till Sveriges styrkor hör akademiska utbildningar av hög kvalitet och möjligheterna till vidareutbildning och omskolning med ett ett generöst studiestödssystem. Till detta kommer en väl utbyggd IT-infrastruktur, goda kunskaper i engelska, öppenhet mot minoriteter och en hög livskvalitet.

I samma rapport rankas Göteborg på plats fem av 46 städer i hela världen utifrån förmågan att attrahera talanger.

Det är tydligt att hela Göteborgsregionen växer och företag lyckas med att locka hit internationell kompetens. I GTCI-rapporten ses möjligheten att enkelt anställa och avskeda anställda paradoxalt nog som något positivt. Men anställningstrygghet behöver inte gå stick i stäv med lyckat företagande.

Trots topplaceringar för Sverige och Göteborg finns en diskriminering på arbetsmarknaden och många invånare har inte ett arbete som matchar deras kompetens.

Innan jul presenterade Tankesmedjan Tiden rapporten ”Språngbräda eller fallucka?”. Den visar att enbart tre procent av infödda svenskar har ett jobb som inte kräver någon utbildning jämfört med 20 procent av svenskar med utomeuropeisk bakgrund.

[blockquote author=”” pull=”left”]Problemet bottnar i en diskriminering av människor på arbetsmarknaden.[/blockquote]

15-17 procent av alla högskoleutbildade svenskar med utomeuropeisk bakgrund har ett enkelt jobb jämfört med en procent av alla högskoleutbildade infödda svenskar. Fler enkla jobb är ingen lösning. Problemet bottnar i en diskriminering av människor på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsmyndighetens etablering i Göteborg sätter staden i framkant i arbetet för ett samhälle där arbete, hälsa och jämlikhet står i fokus.

Den nya myndigheten höjer också intresset för genusforskning bland studenter, forskare och göteborgare i allmänhet. Det är mycket positivt.

Ett ökat samarbete mellan stat, kommun, näringsliv, organisationer och universitet kommer att lägga grunden till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. I flera kommuner i Göteborgsregionen finns en stark politisk vilja att minska de strukturella skillnaderna i livsvillkor.

En jämlik hälsa är en konkurrensfördel i den globala ekonomin. Men för att Göteborgsregionen ska bli ännu bättre att leva, studera, jobba och driva företag i behöver kommuner och näringsliv aktivt arbeta ur ett antidiskrimineringsperspektiv som erkänner att diskriminering är ett strukturellt problem och inte ett avvikande och enstaka fenomen.

Mänskliga rättigheter bör vara den grundläggande förutsättningen i mötet med människor som får Göteborgsregionen att fortsätta att utvecklas med fler jobb.

Lotta Lundberg, S-medlem i Kungälv

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.