Finland har en särskild plats i Hultqvists hjärta

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Under alla Peter Hultqvists barndomsår tillbringade han somrarna i finska Kuusamo där hans mamma som kom till Sverige som krigsbarn har sitt ursprung.

– Det har nog lett till att jag har förståelse för hur man tänker i Finland.

Under hans tid som försvarsminister har samarbetet med Finland blivit det mest långtgående i modern tid.

Det var 6 december 1917 som Finland efter den ryska oktoberrevolutionen förklarade sig självständigt. I år är det 100 år sedan och jubileet har redan uppmärksammats med en rad olika evenemang. Svenska försvarsministern Peter Hultqvist deltog bland annat i Hanatinget som arrangeras av kulturcentrumet Hanaholmen i Helsingfors där 100-årsdagen uppmärksammades.

Han har ett nära förhållande till Finland av flera olika anledningar. Finland är Sveriges närmsta samarbetspartner när det gäller försvaret och Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö (i dag partiet Blå framtid) har träffats i otaliga sammanhang. I maj vid den 25:e träffen hade finnarna till och med bakat tårta för att fira. I skrivande stund är de båda försvarsministrarna uppe i dryga 30 möten.

– Vi har en väldigt bra relation rent personligt, men också mellan den svenska och finska regeringen när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken. Det är en förutsättning för att vi ska kunna jobba med en fördjupning av det svensk-finska försvarssamarbetet. Vi pratar väldigt öppet om olika saker och hur vi ska gå tillväga i framtiden. Det är ett mått på ett stort förtroende, säger Peter Hultqvist.

Men Peter Hultqvist har ett mer personligt förhållande till Finland också. Hans mamma kom till Sverige från Finland som krigsbarn under andra världskriget och Peter Hultqvist själv tillbringade alla somrar fram till tonåren i Kuusamo högt upp i Finland i Norra Österbotten.

– Det har nog lett till att jag följt med i finsk politik och finskt samhällsliv på ett annat sätt. Jag har släkt i Finland och har genom åren fått höra en hel del om hur det var under kriget och om hur förhållandet till Sovjetunionen såg ut. Det gör nog att jag har en förståelse för hur man tänker i Finland i olika sammanhang.

[blockquote author=”Peter Hultqvist” pull=”normal”]”Jag har släkt i Finland och har genom åren fått höra en hel del om hur det var under kriget och om hur förhållandet till Sovjetunionen såg ut. Det gör nog att jag har en förståelse för hur man tänker i Finland i olika sammanhang.”[/blockquote]

 

Finland är viktigt för Sverige av förklarliga skäl. Det finns en geopolitisk plattform man delar och den gemensamma säkerheten där är viktig, man har även en gemensam grund att stå på, det vill säga alliansfriheten. Förhållandet till Nato är detsamma, man ingår båda i den högsta formen av samarbete för icke-Natoländer: Natos Enhanced Opportunities Partners.

Den militära aktiviteten i Östersjöområdet är större i dag och övningarna är mer avancerade. Det har också funnits vad Hultqvist kallar ”provocerande beteenden” där man från rysk sida har flugit nära svenska plan och fartyg, även från andra länder. Underrättelseverksamheten i området har ökat och Ryssland har flera nyetablerade militärbaser på sin sida.

– Vi ska koppla samman det med kriget i Georgien, annekteringen av Krim och den pågående konflikten i Ukraina. Från rysk sida har man visat att man är beredd att använda militär makt för att fullfölja sina politiska intentioner. Det har lett till att vi uppgraderat vår militära förmåga och till att vi fördjupat våra samarbeten med andra länder och där går vi längst med Finland, konstaterar Peter Hultqvist.

[blockquote author=”Peter Hultqvist” pull=”normal”]”Från rysk sida har man visat att man är beredd att använda militär makt för att fullfölja sina politiska intentioner. Det har lett till att vi uppgraderat vår militära förmåga och till att vi fördjupat våra samarbeten med andra länder och där går vi längst med Finland.”[/blockquote]

Samarbetet med Finland är så långtgående att man jobbar med planering av hur man hanterar kriser bortom ”fredstida förhållanden”, det vill säga hur man tillsammans ska göra om en militär eller civil kris eller en blandning av de båda uppstår. För att något sådant ska utlösas krävs det särskilda beslut, det finns inga förpliktelser i förväg.

Samarbetet med Finland finns på underrättelseverksamhetens område för armé, flyg och marin. Det sker utbyte av personal mellan departementen i de båda länderna. Man jobbar också med att upprätta en gemensam marin enhet, Swedish Finnish Naval Task Group, som är en svensk-finsk marin stridsgrupp. Målet är att gruppen ska kunna operera vid krishantering både i och utanför Östersjön från 2023.

Det finns också sjöövervakningssamarbete med Finland och man ser också över ett avtal om hur man ska kunna använda varandras infrastruktur på ett effektivare sätt. Vid Aurora 17 tidigare i höstas fanns Finland med och likadant var svenska flygvapnet med i den finska övningen Ruska i oktober.

Har försvarssamarbetet fördjupats ytterligare med den här regeringen?

– Vi har gjort oerhört mycket under de här tre åren. Dit vi nått i dag är nog i modern tid det mest omfattande och djupaste samarbetet vi haft med Finland och både vi och Finland har mycket stor nytta av det. Det är ett sätt att bidra till mer stabilitet i vår del av Europa, säger Peter Hultqvist.

Om det blir regeringsskifte, betyder det något för samarbetet med Finland?

– Det finns ett brett stöd i riksdagen och det fanns ett brett stöd i försvarsberedningen och bred bekräftelse i samband med inriktningspropositionen så plattformen finns. Men sedan handlar allt om personligt engagemang och vilja. Men om vi får fortsätta, vilket jag hoppas, då kommer det vara en prioriterad fråga och också ses som en militärstrategisk fråga.

Är du med på något jubileum 6 december?

– Nej, då ska jag besöka Vansbro, Leksand och Gagnef. Sedan har jag möte med PRO i Dalarna på kvällen. Så det blir en annan typ av aktivitet.

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Se mer” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

Uutiset, det svenskfinska nyhetsprogrammet på finska, sänder med start 1 december och fram till jubileet korta inslag om sex svenskars förhållande till Finland. Peter Hultqvist är det enda statsrådet som är med.

Se mer på: www.svtplay.se/uutiset

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]