Filippa Reinfeldts slag mot hbtq-personer

Filippa Reinfeldt

När kommunerna vägrar att ta emot sin andel av flyktingmottagandet drabbar det särskilt hbtq-personer. En politiker som tydligast sagt nej till kommunplaceringar är Filippa Reinfeldt (M), Täby.

Hon är nu ny hbtq-politisk talesperson för Moderaterna.

De senaste åren har tiotusentals nyanlända fått vänta länge, över ett och ett halvt år, på sin kommunplacering, Kommunerna har inte levt upp till sitt åtagande. Hbtq-personer drabbas särskilt hårt av att kommuner vägrat ta emot de flyktingar som beviljats uppehållstillstånd.

Asylsökande vittnar enligt RFSL om hot och trakasserier mot hbtq-personer på asylboenden. Människor som flytt från förtryck i sitt hemland bara för att utsättas för fortsatta kränkningar på asylboendena.

– Bland de asylsökande personer som jag träffar så skulle jag säga att majoriteten upplever det som väldigt otryggt på boendena och en väldigt stor andel har varit utsatt på olika sätt, berättade Ylva Gellerstedt, kurator på RFSL i Göteborg, när SvD uppmärksammade problemet 2015.

En av de politiker som bär ansvar för långa väntetider till kommunplacering är Filippa Reinfeldt. Hon var tidigare ordförande i kommunstyrelsen respektive socialnämnden och direkt ansvarig för kommunens nej till flyktingmottagande nej till flyktingavtal under åren 2002–2006.

– Ansvar, att utgå från människan och frihet ligger till grund för hela mitt snart 40-åriga politiska engagemang, säger Filippa Reinfeldt.

När dåvarande Integrationsverket 2006 till följd av den tillfälliga ”flyktingamnestin” vädjade till kommuner utan flyktingavtal att ta emot, sa Filippa Reinfeldt nej.

Hon förklarade i ett interpellationssvar i fullmäktige att flyktingmottagande på så få som 30 personer skulle kunna leda till motsättningar.

– Täby har, i likhet med andra kommuner i Stockholms län, bostadsbrist och behovet hos dessa personer måste därför vägas också mot andras behov, för att undvika motsättningar.

Filippa Reinfeldt är nu ny hbtq-politisk talesperson för Moderaterna. Nu ska hon leda en hbtq-referensgrupp med andra moderata talespersoner.  En av frågorna som ingår är migrationspolitiken.

– Detta är ett brett tvärpolitiskt arbete som handlar om bland annat hedersförtryck, psykisk ohälsa och migrationspolitik, säger Filippa Reinfeldt till Expressen.

Filippa Reinfeldt sitter åter i Täby kommunfullmäktige sedan 2014. Regeringen drev 2016 efter migrationskrisen igenom den så kallade anvisningslagen som tvingar alla kommuner att ta emot nyanlända. I det läget satt över 10 000 personer med uppehållstillstånd och väntade på en kommunplacering.

Trots att Moderaterna var med i uppgörelsen har Täbys moderata kommunledning hårt drivit anvisningslagens avskaffande. 2017 var Täby sämst i landet på att ta emot nyanlända.
Kommunen hade då flest antal anvisade personer, 115 personer, som inte har tagits emot inom de stipulerade två månaderna.

Flyktingarna borde i stället bo kvar på Migrationsverkets boenden var Täbymoderaternas linje. Kommunen tog också över det lokala ankomstboendet för att klara mottagningen.

På den moderata partistämman 2017 fattade partiet beslut om att asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden. Partiet driver även att asylsökande från så kallade säkra länder inte ska få bosätta sig där de vill under asyltiden utan endast på asylboenden.

Under 2018 arbetade Migrationsverket ned stora delar av kön till kommunbosättning.
Tonläget från Täbymoderaterna fortsätter dock att vara högt. Här kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M):

Inför Stockholm Pride gick RFSL ut och krävde en mer human och rättssäker asylpolitik.

”Det vi förväntar oss från politiken är inte bara flaggviftande i paraden utan en lagstiftning som upprätthåller en human asylpolitik och som värnar asylrätten för de hbtq-personer som flyr för sina liv.”

Foto: Patrik Österberg/TT