Debatt: Fem förslag för fler bostäder

Vi behöver vända många stenar för att uppnå målet om över 700 000 nya bostäder till 2025, skriver Mikael Lindström från Värmdö. Han har fem förslag till partikongressen om hur man kan bygga fler bostäder snabbare och billigare.

Den största friheten får man under tak, inte under bar himmel. Det är under tak en människa får skydd, värme, trygghet och gemenskap. Under tak får individer möjlighet att bli fria att nå sina drömmars mål – att studera, byta jobb, utvecklas, få barn, flytta ihop, skilja sig, gå vidare.

Ett anständigt samhälle måste därför ge förutsättningar för att alla ska ha en bostad. Bostadsbristen är en av vår tids svåraste samhällsutmaningar och en av socialdemokratins viktigaste aktuella frågor – om vi vill att den ska vara det. Jag ser många goda skäl till det.

Sverige har nu en byggtakt som motsvarar miljonprogrammets. Men det är långt kvar till målet om över 700 000 nya bostäder till 2025. Vi har fortfarande utmaningar. Men den som letar efter en enda lösning söker förgäves sin tulipanaros. Jag tror på att vända på många stenar. Därför vill jag pröva följande förslag på årets partikongress:

1. Stoppa spekulationen med bostadsrätter. I dag råder en kraftig prisutveckling på bostadsrätter. Den drivs av stor efterfrågan, dåligt utbud och bristande konkurrens i produktionsledet. Möjligheten att göra stora, snabba klipp med låg risk, bidrar till rallyt och stänger i onödan ute människor från att ha råd att efterfråga. Därför borde bostadsrättslagen utformas så att spekulation i prisuppgång vid nyproduktion motverkas.

2. Öppna för fler aktörer på bostadsmarknaden. Dagens bostadsmarknad gör det svårt för den som saknar kapital att bygga eller köpa sin bostad. Därför är det i praktiken enbart stora byggföretag eller kapitalstarka investerare som kan uppföra bostäder. Unga, nyanlända, småföretag, ideella organisationer, kooperativa hyresrättsföreningar göre sig icke besvär. Vi vill att staten erbjuder ett garantisystem som kan stå som säkerhet för den egna insatsen vid nyproduktion.

3. Tvinga staten besluta fortare vid bostadsöverklagan. Samtidigt som staten ålägger kommuner handläggningstider för bygglov inom tio veckor, är ett av de största hindren för nybyggnadsprojekt de långa handläggningstiderna staten själv har när detaljplaner och bygglov överklagas. Staten borde därför åläggas att handlägga överklagade beslut som rymmer bostadsutveckling inom samma tidsrymd, tio veckor (per överprövningsinstans).

4. Utveckla rot-avdraget för bättre nyttjande av bostadsbeståndet. Sverige har i dag ett stort, outnyttjat bostadsbestånd, inte minst bland äldre i hus där barnen flyttat. Rot-avdraget är dyrt, men populärt. Samtidigt finns inga begränsningar för hur många gånger ett hushåll får bygga om samma kök. Vi ger rot-rabatt på hantverksjobb på spanska solkusten. Öka i stället incitamentet för att använda rot-avdraget för att få fler bostäder genom om- och tillbyggnad.

5. Dags för kommunal förköpsrätt 2.0. Trots att kommunerna har planmonopol är ägande av mark förutsättningen för en aktiv samhällsplanering. Den kommunala förköpsrätten avskaffades tyvärr 2010, i strid med Boverkets eget förslag. Det finns starka skäl att titta på en uppdaterad kommunal förköpsrätt, främst i tätbebyggda områden och för bostadssociala syften.

Mikael Lindström, oppositionsråd Värmdö, ersättare i Stockholms läns delegation till partikongressen

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.