Felix Antman Debels: S har chansen lyfta klimatdebatten inför EU-valet

Den som läst mig tidigare vet att jag tenderar att börja i vädret: det är inte ett utslag av en svensk stereotyp. Utan för att det är viktigt. Det finns en tendens att behandla klimatfrågan som ett framtida hot, något vi måste lösa för kommande generationer. Problemet med en sådan retorik är att det riskerar att skapa en falsk trygghet av att vi har massa tid.

Faktum är att klimatförändringarnas konsekvenser är kännbara redan nu: vi går mot den varmaste sommaren någonsin, skogsbränderna i Kanada är så intensiva att röken gör att boende i New York rekommenderas att inte gå ut. Redan i juni är de svenska gräsmattorna gula. Klimatkrisen är inte en framtid, den är här och nu.

Det är därför glädjande att den i höst ett år gamla högerregeringens klimatpolitik diskuterats flitigt. Det är uppenbart att Kristersson är stressad, så stressad att han organiserar ”hallelujamöten” med svenska näringslivet, utan varken klimatforskare eller den traditionella miljörörelsen.

Men samtidigt som regeringen driver en politik som ökar utsläppen har under våren EUs nya klimatpolitik landat. Utsläppshandelssystemet skärps, liksom budgeten för de nationella utsläppen. Dessutom ställs nya högre krav på kolinlagring i landskap och långlivade produkter. EUs klimatpolitik är nu lika kraftfull som de svenska klimatmålen och denna lagstiftning är bindande, inte något som man i ena stunden kan bekänna sin lojalitet till och i nästa stund kasta under bussen i nästa budgetförhandling. Det är förvånansvärt tyst om detta.

Den nya europeiska klimatpolitiken kommer få stora konsekvenser. Det är ingen liten sak att ställa om en kontinent som gått i krig på grund av kolet och stålet.

Kanske finns en ledtråd till varför i det anonyma svenska ordförandeskapet. I Stockholm har man behövt leta sig in i Kulturhuset vid Sergels torg för att ens uppfatta att Sverige just nu leder förhandlingarna inom EU. Själva mötena har hållits i en mässhall i närheten av Arlanda. En motorväg och ett upphottat gammalt hotell från 1980-talets fastighetsyra är var som har erbjudits besökarna.

Det finns såklart en poäng i att politiska processer inte kräver överdåd, arbetarrörelsen är byggd på anonyma möteslokaler med linoleumgolv och vävtapet. Men det är också symptomatiskt för något mycket viktigare: den totala avsaknaden av en livskraftigt svensk EU-debatt.

Den nya europeiska klimatpolitiken kommer få stora konsekvenser. Det är ingen liten sak att ställa om en kontinent som gått i krig på grund av kolet och stålet. Politiken innebär, om den genomförs, en radikal omstrukturering av både kontinentens näringsliv och hur dess invånare kan leva sina liv. Redan om några år kommer utsläpp av koldioxid bli fruktansvärt dyrt. Det är en av de största förändringarna i förutsättningarna för Sverige någonsin, ändå dominerar det inte debatten.

Vi har chansen att både inom partiet och externt ge utrymme för en diskussion om hur den europeiska klimatpolitiken ska tas vidare och genomföras.

Men redan till hösten kan Socialdemokraterna ta initiativ till att ändra detta. Nu pågår nomineringsprocesserna till Europaparlamentslistan och nästa vår är det dags för valrörelse. Den nya europeiska klimatpolitiken kommer att innebära strider och konflikter. Det kunde skönjas redan under våren när Tyskland försökte stoppa förbudet mot fossildrivna bilar.

Socialdemokraterna har nu chansen att profilera kandidater till Europaparlamentet som är grundade i klimatfrågan och som brinner för dem. Vi har chansen att både inom partiet och externt ge utrymme för en diskussion om hur den europeiska klimatpolitiken ska tas vidare och genomföras.

Kommande period i EU-parlamentet och den kommande kommissionen kommer bli avgörande för att försvara de landvinningar som skett och säkra ett genomförande i närtid. Det är en chans vi inte får missa att ta.

Felix Antman Debels är ordförande för Klimatsossarna