Felaktigheter i Annie Lööfs cv

Annie Lööfs cv på regeringens hemsida stämmer inte. Där listas kommunala uppdrag hon aldrig haft. Fyra år av de kommunala uppdrag Lööf uppger har hon aldrig utfört.

Annie Lööf har nyligen prickats i konstitutionsutskottet KU för att ha lämnat oriktiga uppgifter och för näringsdepartementets sätt att kringgå den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen.

AiP kan nu visa att Lööfs biografi på regeringens hemsida kan ifrågasättas. Där står det:
”2002–2004, 2006–2007, 2010 Kommunfullmäktigeledamot i Värnamo”.

Det är visserligen riktigt att Annie Lööf, eller Annie Johansson som hon då hette, valdes in i kommunfullmäktige i valet 2010. Men Lööf tog inte sin plats i anspråk och deltog inte på ett enda fullmäktigesammanträde 2010 visar protokollen.

Inte heller 2004 satt Annie Lööf i kommunfullmäktige.

Det är heller inte helt korrekt att Annie Lööf var ordinarie ledamot i kommunfullmäktige 2002–2004, utan hon var bara ersättare. Lööf deltog endast i ett halvt fullmäktigemöte 2002. Hon hoppade in som ersättare när en ordinarie C-ledamot var tvungen att lämna ett möte i förtid.

2003 deltog Lööf i två av 15 sammanträden. 2004 som sagt inget.

Efter valet 2006–2007 var däremot Lööf mycket riktigt ledamot i kommunfullmäktige. Men hon var inte så ofta på plats.

Lööf deltog i ett sammanträde 2006 och ett 2007 och skolkade från elva. Vid två tillfällen 2007 medförde den nyblivna riksdagsledamotens frånvaro att Centern hade en tom stol i fullmäktige.

Lööf var alltså inte närvarande alls under två av de sex år hon på cv:t uppger att hon var kommunfullmäktigeledamot. Och hon var endast en sällan anlitad ersättare i ytterligare två år.

Totalt motsvarar de sex år som Lööf uppger att hon var fullmäktigeledamot, fyra och ett halvt möte.

I Annie Lööfs officiella cv hänvisas vidare till: ”2002-2004 Ledamot i socialnämnden i Värnamo”.

Inte heller detta är korrekt.

Lööf satt inte i socialnämnden 2002 visar protokollen, och 2003 lades socialnämnden ned.

Lööfs nämnduppdrag var i stället i medborgarnämnden 2003, då socialnämnden delades upp en i omsorgsnämnd och en medborgarnämnd för individ- och familjeomsorgsfrågorna.

Lööf var ledamot i medborgarnämnden 2003. Men Lööf, som pluggade i Lund vid den här tiden, skolkade från 10 av 15 sammanträden.

2004 hade Lööf helt lämnat nämnden visar protokollen.

De tre år som nämndledamot Lööf uppger i sin biografi var i själva verket fem möten 2003 i en annan nämnd.

Som AiP tidigare har berättat var det viktigt för Annie Lööf att under partiledarkandidaturen förstärka sin erfarenhet, eftersom hennes ringa ålder ifrågasattes.

I sin partiledarkandidatpresentation hän­visade Lööf till ”mina år som kommunpolitiker” vilket i själva verket alltså begränsades till några enstaka möten.

Dessa överdrifter har nu alltså utvecklats till direkta felaktigheter på regeringens officiella biografi över näringsministern.

 

”Vad menar du med inte stämmer?”

 

Annie Lööfs pressekreterare förklarar att det i cv:t inte görs någon skillnad mellan invald och om Lööf faktiskt innehaft uppdraget. Dessutom tillstår Lööf att hon avsagt sig uppdragen för 2004 och 2010 som det står att hon haft.

– Det första då, kommunfullmäktige i Värnamo, var hon ersättare från 2002. Sen så var hon ordinarie där 2006–2007. Och så blev hon invald igen 2010. Det avsade hon sig sedan, säger Annie Lööfs pressekreterare Jonas Pettersson efter att ha kollat upp AiPs uppgifter.

– När det gäller socialnämnden så blev hon invald 2002. Sedan så delades ju socialnämnden upp i medborgarnämnden och omsorgsnämnden.
– Då satt hon i medborgarnämnden.

2003 ja, men inte 2004?
– Hon blev invald 2002. Sedan avsade hon sig i slutet på 2003 någon gång.

2002 satt hon inte heller där ju.
– Hon blev invald 2002.

2010 i kommunfullmäktige, det stämmer inte heller.
– Ja alltså, hon blev invald 2010.

Jo, men det står att hon var kommunfullmäktigeledamot?
– Ja, hon blev invald i kommunfullmäktige 2010.

Det är inte så allvarligt då eller? Vad är kommentaren till detta?
– Till vadå?

Till att det inte stämmer.
– Nej, men att så här var det.

Men varför blev det fel?
– Jag förklarade ju hur det var. Så här såg det ut.

Du bara konstaterar det. Men i och med att det inte stämmer…
– Jag vet inte vad du menar med ”inte stämmer”. Det var så här det var.

Ja, ska ni ändra det då eller?
– Jag förstår inte riktigt vad som är problemet? Du tycker att det skulle delas upp mer specifikt?

Nej, bara att det ska stå korrekt. Men det bestämmer ju ni.
– Ja. Det är ju ett fel. Det är ju en rad där det står. Man kan ju dela upp det i en massa olika rader för att specificera exakt. Men så är det inte gjort i det här cv:t.

Men du sa ju själv att det var fel där…
– Nej, det sa jag inte. Jag berättade hur hon varit invald och vilken befattning hon hade haft, säger Jonas Pettersson.
Jan Söderström

 

31 januari 2014

Lööf tvingas rätta sitt cv

Annie Lööf ändrar nu sitt cv på regeringens hemsida efter AiPs avslöjande att centerledaren listat fyra år av kommunala uppdrag hon aldrig utfört.
– Det kunde uppfattas som otydligt, säger Lööfs pressekreterare Jonas Pettersson.

I juni 2013  rapporterade AiP om att Lööfs cv på regeringens hemsida inte stämde. Lööf hävdade bland annat att hon varit ”kommunfullmäktigeledamot i Värnamo” åren ”2002–2004, 2006–2007, 2010”.

Men Lööf, som då hette Annie Johansson, satt aldrig i fullmäktige 2004 och 2010. 2002 deltog hon som ersättare i ett halvt sammanträde.
Lööf deltog i ett sammanträde 2006 och ett 2007 och skolkade från elva. Totalt består de sex år som Lööf uppgav att hon hade varit fullmäktigeledamot, av fyra och ett halvt sammanträden.

I Annie Lööfs cv 2013 hänvisades vidare till: ”2002-2004 Ledamot i socialnämnden i Värnamo”.
Inte heller detta var korrekt.  Lööf satt inte i socialnämnden 2002 visar protokollen, och 2003 lades socialnämnden ned.

Hon var i stället ledamot i medborgarnämnden 2003. Lööf, som pluggade i Lund vid den här tiden, skolkade dock från 10 av 15 sammanträden.
De tre år som nämndledamot Lööf hänvisade till var i själva verket fem möten 2003 i en annan nämnd.

Ändå talade Lööf, när hon kandiderade till partiordförande, om ”mina år som kommunpolitiker.”
Annie Lööf förklarade i somras via sin pressekreterare att hon i cv:t inte gjorde någon skillnad mellan att vara invald och om hon sedan faktiskt tagit uppdraget i anspråk.

Sommaren 2013 var Lööf hårt pressad av att ha lämnat felaktiga uppgifter i Konstitutionsutskottet. Då var beskedet att cv:t inte skulle ändras. Att uppgifterna var riktiga.

Nu visar det sig att Annie Lööf i tysthet har ändrat cv:t.
Nu heter det att hon i enlighet vad AiP påtalat 2003 endast var ”ersättare i medborgarnämnden i Värnamo”, ”2002-2003 ersättare i  kommunfullmäktige” och ”2006-2007 Kommunfullmäktigeledamot” inte 2004 och 2010.

Ni tillstår nu att det som stod där inte var korrekt?
– Det jag sa till dig då var att det kunde uppfattas som otydligt. Nu har vi förtydligat det, säger Lööfs pressekreterare Jonas Pettersson.