”Fel väg med hårdare narkotikalag”

Foto Mattias Svensson (till vänster): Severus Tenenbaum Foto Peter Moilanen (till höger): Pierre Andersson

Bör cannabis för eget bruk avkriminaliseras eller inte? Och räddar svensk narkotikapolitik liv eller orsakar den att fler personer mister livet på grund av sitt drogberoende?

Mattias Svensson, ledarskribent Svenska Dagbladet:

1. Är den nya hårdare narkotikalagen bra?

Nej, det är helt fel väg att gå. Sverige har redan ett av västvärldens mest långtgående förbud, men sedan kriminaliseringen av bruk och innehav för drygt 30 år sedan har vi bara rört oss längre från målen. Det hindrar varken bruk eller missbruk, fler människor dör av missbruk, fängelser fylls och polisresurser sugs upp och vi har på 2000-talet sett ett eskalerande gängvåld kring den illegala försäljningen.

Allt detta lär bli ännu värre av de senaste lagskärpningarna. Framför allt riskerar flera tidigare ostraffade och normalfungerande samhällsmedborgare som rekreationsbrukar narkotika att drabbas, kanske till och med sättas i fängelse. Särskilt olycklig är övervakningen av brevförsändelser eftersom denna marknad via anonyma sajter varit förskonad från våld och gängrivalitet som är förknippad med gatuförsäljning och hemleveranser via telefon. Det kan styra över ännu mer av narkotikamarknaden till gängen.

2. Bör svensk narkotikapolitik byta fokus från straff till vård? 

Ja, absolut. Straff är både orättvist och kontraproduktivt. Missbrukare stöts ut mer ur samhället, människor i nöd vågar inte ringa på hjälp och vanliga brukare straffas för ett bruk som i sig inte skadar någon. Vad gäller vård är det viktigt att det erbjuds till människor med drogproblem, men man måste samtidigt inse att de allra flesta brukar droger. Denna majoritet behöver varken straff eller vård.

3. Varför/varför inte bör cannabis för eget bruk avkriminaliseras?

Eget bruk av alla droger behöver avkriminaliseras. Vi har prövat i 30 år och ESOs utvärdering från slutet av förra året är glasklar. Den enda effekten av denna lag är att den slukar polisresurser. Det är bara i Sverige vi genomför omfattande kissprov till stora kostnader.

Avkriminalisering räcker dock inte, utan de flesta droger bör legaliseras så att de kan säljas under kontrollerade och reglerade former, exempelvis med en gräns för försäljning till minderåriga. De bör tillverkas och säljas av människor som jobbar och betalar skatt, inte av kriminella som i dag. Det minskar utrymmet för organiserad brottslighet. Men då behöver vi legalisera mer än bara cannabis. Tunga droger som heroin kan legalförskrivas till missbrukare, som i Schweiz.

Fotnot: ESO är Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC:

1. Är den nya hårdare narkotikalagen bra?

När det gäller införandet av försök till ringa narkotikabrott ser vi det mer som ett naturligt steg in i den digitaliserade världen med beställningar via internet. Däremot är skärpningen av försäljning i vinstsyfte från 14 dagar till sex månader alldeles för hård i tid. Även om det inte rör sig om överlåtelse i vid mening mellan till exempel kompisar så finns bland försäljare även personer med ett beroende som vi gärna sett ett undantag för.

2. Bör svensk narkotikapolitik byta fokus från straff till vård? 

Vår bild är att fokus i dag är på både straff och vård, det vill säga inte enbart straff. Andelen som får vård för narkotikaberoende har ökat med 40 procent de senaste tio åren, jämfört med till exempel alkohol som minskat under samma period och en stor majoritet av de som tyvärr avlider till följd av narkotika är kända av det offentliga och har i närtid besökt vård eller stöd av olika slag. Däremot behöver vi satsa än mer på en vårdkedja som hänger ihop; från tidig upptäckt till vård och behandling och sedan arbete, bostad och socialt sammanhang. Vi behöver skruva i organisationen och satsa mer resurser.

3. Varför/varför inte bör cannabis för eget bruk avkriminaliseras?

En avkriminalisering av cannabis riskerar att öka konsumtionen. Norska folkhälsoinstitutet och andra forskare har pekat på hur osäker forskningen kring detta samband är samtidigt som Sverige internationellt sett har få som använder. En låg konsumtion som är värd att bevara och i stället satsa förebyggande resurser på att få ner ytterligare. När vi via IPSOS frågat unga vuxna varför de väljer att avstå cannabis, vare sig de själva använt det eller ej, är förbudet ett av de viktigaste skälen som många anger och vetenskapliga djupintervjuer visar på samma sak.

I stället borde vi utveckla smartare påföljder där böter inte behöver vara sanktionen för ungdomar eller personer med ett beroende. Att larma vid överdostillfällen av narkotika borde vara sanktionsfritt och vi borde också kunna utveckla de tester vi gör från urin och blod till saliv och AI, så de upplevs mindre integritetsingripande. Helt enkelt utveckla en human, restriktiv narkotikapolitik.