Fattigare och farligare – S släpper rapport efter ett år med Tidöregeringen

Ett år med Tidöregeringen. Obs, Sverigedemokraterna är inte med på bilden men däremot i de flesta beslut framstår det alltmer som. Foto: Jonas Ekströmer/TT

På onsdag 18 oktober har det gått ett år sedan Ulf Kristerssons regering med stöd av Sverigedemokraterna tillträdde. Mycket skulle hända men faktum är att de senaste 365 dagarna har Sverige blivit både fattigare och farligare. Socialdemokraterna släpper nu en rapport som granskar Ulf Kristerssons första år vid makten.

Den nya regeringen skulle ta krafttag mot den ökande kriminaliteten i Sverige och har inte missat en chans att anklaga den tidigare S-regeringen för att ha gjort för lite. Men Ulf Kristerssons regering har inte kunnat hantera kriminaliteten och Sverige har i stället blivit farligare, visar Socialdemokraterna i den nya rapporten ”Ett år med SD-regeringen”. 

Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt sedan förra året, och förtroendet för polis och rättsväsende minskar, enligt Brottsförebyggande rådets årliga rapport ”Nationella trygghetsundersökningen 2023”. 

Samtidigt beskriver Polisen september som den mest våldsamma någonsin med rekord i både skjutningar och sprängningar. Antalet skjutningar till och med september i år var 290 varav 42 med dödlig utgång och 132 sprängningar plus ytterligare 45 försök.

Polisen har identifierat 30000 personer med kopplingar till gängkriminalitet och 1200 nätverkskriminella i Sverige som är under 18 år och 170 som är barn, det vill säga under 15 år.

En annan sida av våldet är mäns våld mot kvinnor. Regeringen menar att man tar krafttag mot detta men samtidigt hotas Jämställdhetsmyndigheten av nedläggning och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att behovet av resurser till kvinnofridsarbete är 2,4 miljarder kronor. En summa regeringen inte är i närheten av. Dessutom vill man att det nuvarande delmålet om mäns våld mot kvinnor försvinner och i stället ersätts med en könsneutral formulering vilket S menar osynliggör det samhälls- och jämställdhetsproblem som våldet är.

Socialdemokraterna trycker i sin rapport på att Sverige under det gångna året inte bara blivit farligare utan även fattigare. Med stigande arbetslöshet och lägst tillväxt i EU har hushållens ekonomi blivit alltmer ansträngd. Andelen hushåll som uppger att de har svårt att få ihop sin ekonomi eller går minus varje månad ökade till 32 procent i september.

Tidöpartierna lovade lägre flera kronor lägre bränslepris. SD lovade att sänka priset på diesel med tio kronor och på bensin med 6,50 kronor. KD lovade att sänka med nio kronor på dieseln och fem på bensinen. M lovade att sänka dieselpriset med fem kronor. Men sänkningen landade på 14 öre per liter bensin och 41 öre på diesel. Långt ifrån vallöftena alltså. 

Enligt S har regeringen inga lösningar för hushållens ekonomi utan har i stället prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare. Regeringens ekonomiska prioriteringar har också tvingat fram stora nedskärningar i regionerna och Sverige sjukvård krisar. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg riskerar att inte kunna betala ut löner till de anställa. Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett miljardunderskott. Region Östergötland har fått varsla 600 på grund av ett underskott på drygt 1,1 miljarder kronor. Region Sörmland varslar 700 medarbetare, det är nästan tio procent av personalen. Region Stockholm höjer skatten och taxan för att rädda sjukvården. Region Örebro måste spara 400 miljoner kronor.

Enligt Socialdemokraterna har regeringen konsekvent tackat nej till blocköverskridande samtal om hushållens ekonomi och viktiga frågor för svenskt välstånd.

Hela rapporten finns här