Fattiga partier lever farligt

STOCKHOLM 2014-12-27

Att ha ekonomisk styrka blir allt viktigare för partierna i det osäkra parlamentariska läget. Decemberöverenskommelsen var även ekonomiskt motiverad. Varken Kristdemokraterna eller Liberalerna hade råd med ett extra val 2015.

Men partierna spelar i helt olika ekonomiska ligor, visar AiP:s genomgång.
Liberalerna har ett eget kapital på endast 4,6 miljoner kronor medan Centerpartiet kan ta ut 156 miljoner kronor i utdelning.

När regeringens budget föll i riksdagens omröstning i december 2014 avi­serade Stefan Löfven att han tänkte utlysa extra val. Det blev aldrig något sådant, i stället slöts decemberöverenskommelsen (bilden), att det största blocket skulle få igenom sin budget. En av arkitekterna bakom den unika uppgörelsen var Göran Hägglund (KD).

KD-ledaren hade inte bara politiska skäl till att avföra ett extra val, utan även ekonomiska. KD, liksom även Liberalerna, hade sannolikt blivit tvungna att låna pengar för att finansiera en ny valrörelse.

– Göran Hägglund hade två skäl, dels det ekonomiska, dels att partiet riskerade en gång till att sätta sin existens i riksdagen på spel. Det fanns ju väldigt få incitament för Kristdemokraterna att säga ja till extra val i den situation som var, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och en av författarna till boken ”Förhandla eller DÖ – Decemberöverenskommelsen och svensk demokrati i förändring”.

Och en missad riksdagsspärr och kraftigt minskade lokala partistöd vore inte bara en politisk utan även en ekonomisk katastrof för partiet. Det visar AiPs genomgång av partiernas ekonomi. Även om partistödet finns kvar några år så tappar man allt annat stöd till lokaler och kansli.

– Vi fick tränga ihop i några baracker i Kristineberg när vi åkte ur riksdagen, minns Carl Schlyter (MP).

Det har inte hållits nyval sedan 1958, men sedan SDs inträde i riksdagen är det en faktor som partiledningarna måste ha med i beräkningarna. Att det är extra val och inte nyval, det vill säga att ett ordinarie val hålls i vilket fall som helst, är en av anledningarna till att oppositionen nu sitter still i båten till 2018.

Att ha en ekonomisk styrka blir en allt viktigare faktor i dagens allt mer osäkra och turbulenta parlamentariska läge.

– I och med att väljarna har blivit mer rörliga har kampanjerna blivit viktigare och att kampanja kostar pengar på ett sätt som det inte gjorde tidigare. Sedan är det 24-timmarsnärvaro som gäller i det nya mediesamhället. Det kostar också resurser, säger Ulf Bjereld.

– I dag är det inget parti, kanske SD och möjligen Centern, som önskar ett extra val. Man vet inte hur det kommer att gå och det kommer att kosta väldigt mycket pengar.

Det är heller knappast någon tillfällighet att Moderaterna i september i år sålde sitt klassiska partihögkvarter i 1600-talshuset på Schönfeldts gränd i Gamla Stan.
I en officiell kommentar till Expressen hette det att:

”Anledningen till flytten är bland annat att nuvarande lokaler har stora renoveringsbehov och för att mer ändamålsenliga lokaler behövs för att bedriva en effektiv valrörelse 2018.”

– Man måste kontinuerligt se över vilket behov man har och vilka tillgångar man har i partiet, säger partisekreterare Tomas Tobé.

Sett till den ekonomi Moderaterna hade 2014 skulle partiet haft vissa svårigheter att finansiera en ytterligare valrörelse.

– Ju mer man har samlat i ladorna, desto starkare står man om man vill skrämmas med extra val-kortet. Flera partier har skäl att frukta ett hot om extra val mer än ekonomiskt starka partier behöver göra. Det är lite av ett ”chicken race” det här med extra val, säger Ulf Bjereld.

Det är inte bara hotet om extra val att ta hänsyn till utan även dagens snabba opinionsförändringar. Miljöpartiet har på ett par års tid gått från att slåss om positionen som tredje största parti till att balansera strax ovanför riksdagsspärren. Centerpartiet låg på 3,5 procent i juli 2012.

Men Centerpartiet har ett stort eget kapital med finansiella intäkter och god soliditet. De skulle klara av att fortsätta verksamheten i tio år även om partiet ramlade ur riksdagen. Centern sålde av sitt tidningsbolag och har nu ett eget kapital på hela 1,4 miljarder kronor. Partiet kunde 2014 ta ut hela 156 miljoner kronor i utdelning.

Centern behövde inte frukta ett extra val 2014.

– Det påverkar våra förutsättningar. Folkpartiet och KD hade det jätteknepigt i det läget. Det är ingen tvekan om det, säger Per-Ingvar Johnsson, C-ledamot i kommittén för insyn i partiers finansiering.

Även Socialdemokraterna har ett eget kapital på 600 miljoner kronor och de bredaste intäkterna, bland annat genom A-lotterierna och bidrag från fackföreningsrörelsen.
De flesta andra partier har tvärtom mycket känsliga och riskutsatta ekonomier där valresultatet får mycket stort genomslag. Cirka tre fjärdedelar av KDs intäkter beror på valresultatet.

Vänsterpartiet tar in 6 miljoner kronor i partiskatt från sina förtroendevalda, men med lägre valresultat minskar den intäkten.

har etteget kapital på endast 4,6 miljoner kronor, som man nu dessutom tär på. Det är lågt med tanke på att deras valbudget var 35 miljoner, enligt DN.

Gunnar Andrén (L), ledamot i kommittén för insyn i partiers finansiering, menar att det är bra med enskilda bidragsgivare. Kritiken måste ställas mot beroendet av statligt partistöd. Han anser även att staten borde betala ut ett extra partistöd vid ett extra val.

– Man kunde införa det i partibidragsnämnden. Är det EU-val, extra val, då ska det utgå, säger Gunnar Andrén (L).

Utan eget kapital och med låga opinionssiffror har ett parti inte mycket till säkerhet vid ett banklån. Sverigedemokraterna lånade pengar av sina egna medlemmar inför valet 2010, genom att utfärda valobligationer för 5 000 kronor styck. Räntan bestämdes av valresultatet och därpå följande partistöd. 2013–2014 tog Sverigedemokraterna upp nya obligationslån på 10 miljoner kronor.

– De levde farligt där, de gick ”all in”. Nu gick det så bra för dem så att de klarade sig.  Men de tog en kalkylerad risk, säger Ulf Bjereld.

Sverigedemokraterna sade sigi december 2014 välkomna ett nyval. Men faktum är att även deras ekonomi då var riskfull eftersom partiet finansierat verksamheten på kredit. Visserligen hade partiet tagit många nya lokala mandat, varifrån partiet kunde föra över partistödspengar till central nivå. Men lagligheten i detta upplägg var starkt ifrågasatt.

Kommuner hade stoppat utbetalningar med hänvisning till att intentionen i Kommunallagen är att stödet ska utveckla den lokala demokratin, inte skeppas vidare till partiledningen.

Hade det pengaflödet stoppats hade SD fått en minskad valfond med 17,8 miljoner.

Statsvetare har dessutom ifrågasatt om partistöd ska kunna användas till att medlemmar ska kunna göra klipp på valframgångar, som SD gör.

Fakta

Socialdemokraterna
Omsättning inkl. finansiella intäkter 278 mkr
Soliditet 87%
Eget kapital + dolda reserver  987 mkr
Årets resultat före dispositione -54 mkr
Antal anställda 125

– Socialdemokraterna har stort eget kapital och breda intäkter som lotterier och fackliga bidrag.

Vänsterpartiet
Omsättning inkl. finansiella intäkter 51 mkr
Soliditet 58%
Eget kapital + dolda reserver 7,8 mkr
Årets resultat före dispositioner 0,3 mkr
Antal anställda 46

– Av Vänsterpartiets 51 miljoner kronor i intäkter under 2014 var 36 miljoner kronor offentliga bidrag och 6 miljoner partiskatt. Ett dåligt val blir därför kostsamt.

Miljöpartiet
Eget kapital:  6,9 mkr
Soliditet: 47,9%
Årets resultat före dispositioner:  -6,6 mkr
Antal anställda: 40

Moderaterna
Omsättning inkl finansiella intäkter 209 mkr.
Soliditet 67%
Eget kapital + dolda reserver 318 mkr
Årets resultat före dispositioner -20 mkr
Antal anställda 157

– Moderaterna har 207 mkr i rörelseintäkter och av dessa kommer 136 mkr från statliga partistöd. Den större delen av övriga intäkter kommer från länsförbunden.
M har placerat kapital på 20 mkr i anskaffningsvärde.  Moderaterna äger bolaget Arvid Lindman AB som tidigare samlade in pengar åt partiet.  Pasrtiet har nyligen sålt sin fastighet i Gamla stan. En försäljning på 250 miljoner skulle öka partiets soliditet till 88 procent.

Centerpartiet
Omsättning inkl finansiella intäkter 173 mkr
Soliditet 98%
Eget kapital + dolda reserver 1 810 mkr
Årets resultat före dispositioner  -50 mkr
Antalet anställda    89

– Centerpartiet sticker ut med ett eget kapital som uppgår till 1,4 miljarder kronor och stora finansiella intäkter. Då spelar det mindre roll att partiet har minst övriga intäkter av partierna. Centerpartiet har en soliditet på 98 procent.

Liberalerna
Omsättning inkl finansiella intäkter 66 mkr.
Soliditet  46%
Eget kapital + dolda reserver 4,6 mkr
Årets resultat före dispositioner  -25 mkr
Antal anställda 32

– Liberalerna hade 63,7 miljoner i intäkter 2014 och 90,6 miljoner i kostnader. Det egna kapitalet på 4,6 miljoner är väldigt lågt i förhållande till omsättningen.

Kristdemokraterna
Omsättning inkl finansiella intäkter 60 mkr
Soliditet 56%
Eget kapital + dolda reserver 6,2 mkr
Årets resultat före dispositioner -20 mkr
Antal anställda 25

– Kristdemokraterna har störst intern försäljning till partiorganisationen, på 15 miljoner kronor. 33 miljoner kommer från statliga bidrag. 75 procent av intäkterna bygger därmed på valresultat.

Sverigedemokraterna
Omsättning inkl. finansiella intäkter 86 mkr
Soliditet 33%
Eget kapital + dolda reserver 10,8 mkr
Årets resultat före dispositioner -6,3 mkr
Antal anställda 62

– Sverigedemokraterna har tagit upp obligationslån på 10 miljoner kronor, som återbetalas med ränta. Lokalföre­ningarna betalar 25 procent av partistödet till moderpartiet, 7,5 miljoner kronor 2014. Båda dessa förfaranden har ifrågasatts, vilket är en finansiell risk.

Källa: Partiernas årsredovisningar. Partiernas intäktsredovisningar till Kammarkollegiet. Siffrorna för 2014.