Facklig seger i kravet på arbetsskor

Foto: Maria Persson/AiP

Arbetsförmedlingens närvaro i hela landet, reglerad arbetskraftsinvandring och trygga jobb var heta frågor när S-kongressen behandlade arbetsmarknadspolitiken. Kongressen beslutade om rätt inte bara till arbetskläder, utan även till arbetsskor. Kunskap om den svenska partsmodellen ska ges på gymnasieskolan. Däremot blir det ingen ny 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa.

Flera fackliga ombud välkomnade flera skärpta skrivningar i riktlinjerna efter intensiva förhandlingar i temagruppen.

– Nu kan jag kan gå in på arbetsplatserna rak i ryggen med den röda rosen på kavajen, sa Thomas Pettersson, Värmland.

Kongressen beslutade om fortsatt kamp mot otrygga anställningar:

”Det handlar både om att möta den snabba omställningen där kraven på rätt kompetens hela tiden ökar och att komma åt otyget med sms-anställningar, hyvling och otrygga anställningsformer.”

Inte minst inom välfärdsområdet där målet sätts till att ”minst 90 procent av alla välfärdsarbetare ska ha en tillsvidareanställning på heltid” under nästa mandatperiod.

”Målet kräver en hållbar arbetstidsförläggning med fokus på friska arbetsplatser och friska arbetstagare.” 

Kongressen skrev även in en nollvision mot dödsolyckor och mot dödsfall på grund av jobbet.

Det blev även skärpta formuleringar när det gäller en reglerad arbetskraftsinvandring och arbetslivskriminalitet. Myndigheterna ska ges ”bättre möjligheter att kontrollera tillstånd och intyg för utländsk arbetskraft” och facket ges ökat inflytande.

”Arbetskraftsinvandring ska endast ske i bristyrken och arbetstagarnas trygghet stärkas. Arbetsmarknadens parter ska ha en aktiv roll när behovet ska bedömas.” 

Regeringen fick inte igenom sitt förlag om ökat tillträde för regionala skyddsombud på arbetsplatser med kollektivavtal men där facket saknar medlemmar. Men den frågan ska fortsätta drivas, enligt kongressen.

”Rätten att granska villkor och motverka exploatering av arbetstagare ska värnas även på arbetsplatser där fackligt medlemskap saknas.”

Det välkomnade inte minst ombudet Mikael Wahlberg, Örebro, som till vardags jobbar som regionalt skyddsombud för Transport.

– När jag sticker i huvudet på biltvättens lokaler där man tvättar bilar för hand för 99 kronor då flyr utländska arbetstagare ut ur lokalen som är där och arbetar olagligt för oerhört dåliga villkor och svart. 

I riktlinjerna förtydligas att den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen med privata aktörer inte får avlöva myndighetens närvaro i hela landet och att fortsatt kommunal samverkan ska tryggas ”i varje kommun”.

”Arbetsförmedlingen behöver därför ha en kontinuerlig fysisk närvaro och god tillgänglighet i hela landet, genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor”, slog kongressen fast.

Det finns en oro över effekterna av reformeringen. Ombudet Ingrid Andreae påpekade att det i Göteborg nu fanns 70 bolag listade enligt Lov-lagens fria etableringsrätt.

– Det gäller verkligen att se till vi har system för att kontrollera om de är seriösa.

Helena Ersson, Uppsala län, drev igenom vad hon kallade ”en facklig seger” i sitt krav på inte bara gratis arbetskläder utan även arbetsskor ska garanteras. Partistyrelsen ansåg att den detaljeringen gick väl långt, men fick ge sig mot en majoritet av ombuden.

– Jag jobbar natt i äldreomsorgen här i Göteborg. Jag har inte råd att köpa arbetsskor, förklarade ombudet Claudia Nistor-Pedrini.

Nu slog kongressen fast att ”vi socialdemokrater kommer att verka för att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor har lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor.”

Fler ombud, bland andra SSU:s ordförande Lisa Nåbo, krävde att 90-dagarsgarantin för insatser för långtidsarbetslösa ungdomar, ett tidigare kongressbeslut, åter skulle antas.

Partistyrelsens föredragande Anna Johansson argumenterade emot den exakta siffran och fick kongressen med sig på formuleringen att ”verka för att det införs en bortre gräns för hur länge unga vuxna får vara arbetslösa innan någon form av insats ges. ”

Däremot biföll partistyrelsen och kongressen SSU:s krav att gymnasieskolan ska ge kundskaper om hur den svenska partsmodellen fungerar.

– Informationen om den svenska partsmodellen fick jag inte av den svenska skolan på samhällskunskapen. Det var ingen lärare som berättade för mig hur svensk arbetsmarknad fungerar. Det fick jag istället lära mig i SSU, sa Lisa Nåbo.

Linn Svansbo, Stockholm och Reformisterna, yrkade på att Socialdemokraterna ska driva en sänkning av normalarbetstiden till 35 timmars arbetsvecka. 

– Det är ett konkret, realistiskt och modigt sätt att säkra en större del av kakan till Sveriges löntagare. Det går, vi har råd. Det skulle tydligt visa Sveriges arbetare att Sveriges riktiga arbetarparti står på deras sida, sa Svansbo.

Kravet avslogs. 

– Partistyrelsen menar att vi ska gå vägen via goda, hälsosamma arbetsvillkor så att alla som jobbar också inom välfärden verkligen kan jobba heltid. Det är inte rimligt att man ska behöva gå ned i arbetstid för inte bli utsliten. Det är också så att på flera avtalsområden går man nu fram avtalsvägen för att få en sänkt normalarbetstid. Det är en bättre väg att gå för att man kan ta hänsyn till hur olika branscher fungerar, säger Anna Johansson som hänvisar till att partiet nu driver familjeveckan. 

Krav kom även ersättningen i a-kassan ska var 80 procent under hela ersättningsperioden och inte trappas ned. 

– Det här är en kvarleva från Reinfeldt, att hungriga vargar jagar bäst, sa Jeanette Qvist, Halland.

Partistyrelsen och kongressen prioriterade dock andra krav när det gäller förstärkningen av a-kassan.

– Vi vill naturligtvis göra allt – för oss är det oerhört viktigt at vi har en stark a-kassa, att den omfattar fler, som ger ekonomisk trygghet mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Men vi menar att det allra viktigaste är att höja ersättningsnivåerna, det är alldeles för få som får 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet, sa Anna Johansson. 

– Vi ska ha en stark arbetsmarknadspolitik, vi ska lägga resurser på att människor ska få stöd att hitta ett nytt arbete. Vi ska inte ha långtidsarbetslösa i de här landet.