Facken inom industrin säger ja

AiP nr 90 2022.

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades 31 oktober.

Avtalsplattformen som nu fastställts innehåller krav på 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension och en extra satsning på avtalens lägsta löner.

Förbundens förhandlingsdelegationer kommer nu att arbeta fram branschspecifika krav och den 21 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Förhandlingarna förs sedan enligt Industriavtalet med inriktning på att vara avslutade senaste 31 mars 2023.

Hela den avtalspolitiska plattformen finns här

Läs mer om avtalsrörelsen i AiP här