”Få frågor viktigare än att bryta segregationen”

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö. Foto: Hanna Ortman

En av S-arbetsgrupperna lägger nu fram förslag för att bryta segregationen. Ett av förslagen är att det ska införas inkomstkrav i alla utsatta områden. Kraven skulle innebära att vare sig allmännyttiga eller privata bostadsbolag får acceptera inflyttning av människor vars inkomst de senaste sex månaderna varit försörjningsstöd.
Vad tycker S-kommunalråd runt om i Sverige?