Extra polariserande fråga i Sverige och USA

Frågan ”hur allvarligt problem anser du att klimatförändringarna är” är mer politiskt polariserande i USA och Sverige än andra länder som deltog i undersökningen.

Klimatfrågan är mer politiskt polariserad i Sverige och USA än i världen i stort, enligt en undersökning från Digital News… Läs mera »