Evin Incir: Utlys mäns våld mot kvinnor-nödläge i hela EU

Året är 2022 och kvinnor och flickor berövas fortfarande sina liv. Det är dags att utlysa Mäns våld mot kvinnor-nödläge i hela EU.

”Dödsorsak? Kvinna”. Så lyder riksförbundet för kvinnojourer Unizons beskrivning av de fall där kvinnor mördats av en man som de har haft en relation med.

Vi är många som har tagit del av den tragiska händelsen med 27-åriga höggravida Carine som mördades när hon ville lämna sin sambo. Eller 75-åriga Else-Maj som fick bensin hälld över sig, som hennes sambo sedan ska ha tänt på.

Sverige måste ta ledarskap under det kommande svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 för att få till stånd lagändringar i hela EU.

Listan kan göras smärtsamt lång – varje mördad kvinna är ett misslyckande för vår demokrati, vårt land och hela EU.

Mäns våld mot kvinnor är ett brott som inte ser några nationsgränser och förekommer i alla länder, under alla tider och i alla samhällsklasser. Enligt Världshälsoorganisationen WHO drabbas uppemot en av tre kvinnor i världen någon gång i livet för fysiskt eller sexuellt våld.

1 juli 2018 trädde den historiska samtyckeslagen i kraft i Sverige. Enligt brottsförebyggande rådet, Brå, ökade därefter antalet fällande domar från 190 domar 2017 till 333 domar 2019.
Lagändringen har gett effekt. Men Sverige är ingen isolerad ö och ett effektivt arbete med lagar för att stoppa mäns våld mot kvinnor måste även bedrivas på europeisk nivå.

Sverige måste ta ledarskap under det kommande svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 för att få till stånd lagändringar i hela EU.

När EU-minister Hans Dahlgren presenterade den politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet betonades unionens grundläggande värderingar.

Här måste Sverige ta ett ansvar i kampen mot mäns våld mot kvinnor och gå från ord till handling. Ingen människa är fri förrän alla kvinnor är fria.

Detta är särskilt brådskande när högerkonservativa krafter tar allt större plats i EU och nedmonterar rättsstatens principer genom att införa lagar som motarbetar jämställdhet som generationer av kvinnor före oss kämpat för.

Här måste Sverige ta ett ansvar i kampen mot mäns våld mot kvinnor och gå från ord till handling.

Det är glädjande att EU-kommissionen presenterat ett förslag till direktiv om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jag är stolt över att vara en del av arbetet i min roll som Europaparlamentariker, men det gäller nu att kavla upp ärmarna för ett mer jämställt Europa.

Det svenska ordförandeskapet har nu möjligheten att visa att vår feministiska kamp här hemma i Sverige inkluderar kampen för ett feministiskt Europa genom att göra bekämpandet av mäns våld mot kvinnor till en prioriterad fråga i hela EU.

Evin Incir (S) är Europaparlamentariker