Evin Incir: Upprörande att vi inte kan enas om att kräva omedelbar vapenvila

Palestinier flyr den israeliska markoffensiven i Khan Yonis, Gazaremsan, under onsdagen 27 december. Foto: Mohammed Dahman/AP/TT (OBS, bilden är ett montage)

Fyra av fem av de mest hungriga människorna i världen befinner sig enligt FN i Gaza. I en värld som blir alltmer aggressiv och konfliktfylld är respekten för internationell rätt viktigare än någonsin. Men det krävs handling, inte passivitet. Det är obeskrivligt och oacceptabelt hur världen har svikit palestinierna. De som vägrar agera kommer att dömas hårt av historien.

Den svenska SD-regeringen är inget undantag. De har både före och efter Hamas terroristattacker mot civila israeler 7 oktober gjort sig till nyttiga idioter åt Hamas genom att försöka strypa stödet till den palestinska myndigheten. Under min tid som Europarlamentariker har jag sett hur ideologisk Israel- och Palestinakonflikten har blivit. En konflikt som egentligen borde handla om respekt för internationell rätt har blivit något helt annat. Det är skamligt.

En blandning av liberaler, konservativa och högerextremister, tillsammans med ett par enskilda personer från andra partigrupper, har ständigt demoniserat stödet till palestinska myndigheten och civilsamhällsorganisationer. De har också porträtterat all kritik mot israeliska regeringar som antisemitism. Deras oförmåga att förstå att det går att kritisera Israels brott mot folkrätten samtidigt som man bekämpar antisemitismen hjälper varken kampen för internationell rätt eller kampen mot antisemitismen.

Under min tid som Europarlamentariker har jag sett hur ideologisk Israel- och Palestinakonflikten har blivit. En konflikt som egentligen borde handla om respekt för internationell rätt har blivit något helt annat. Det är skamligt.

Evin Incir

Den antirasistiska stiftelsen Expo har länge varnat för det som händer nu i vårt Sverige och runtom i Europa, att hatet mot judar och muslimer riskerar att öka i samband med kriget mellan Israel och Hamas. Vi behöver mer sammanhållning. Inte splittring. Det som händer är fruktansvärt. Som demokrater och förespråkare för internationell rätt är det vår plikt att kalla saker vid deras rätta namn. När antisemitismen och islamofobin visar sig måste vi bekämpa dem och aldrig tillåta dem att få fäste. När brott mot internationell rätt begås måste vi också kräva att de skyldiga ställs inför rätta.

Varken Hamas eller Israel står över internationell rätt. Palestinska myndigheter har dock upprepade gånger efterfrågat en fredlig tvåstatslösning på ockupationen som har pågått i decennier. Ockupationen har emellertid fått fortgå med acceptans från delar av omvärlden. Den enda långsiktiga och hållbara lösningen är en tvåstatslösning, där två demokratiska stater lever sida vid sida i fred och säkerhet. Annars riskerar våldsspiralen att fortgå i ännu fler decennier och generationer av palestinier födas in i och växa upp under israelisk ockupation. Rådande situation är alarmerande.

De senaste rapporterna från Världshälsoorganisationen (WHO) visar på en hjärtskärande utveckling: norra delen av Gaza har inte längre fungerande sjukhus på grund av brist på bränsle, personal och förnödenheter. Den pågående konflikten har riktat attacker mot medicinska faciliteter, vilket förvärrar den redan akuta hälso- och sjukvårdskrisen i området. WHO beskriver situationen som ”bortom katastrofal” och berättar om plågsamma scener där övergivna patienter vädjar om mat och vatten. I södra Gaza kämpar de få återstående fungerande sjukhusen för att möta den eskalerande efterfrågan på medicinsk hjälp. Situationen är oroande, med endast nio av 36 hälsofaciliteter delvis fungerande i hela Gaza, och dessa är främst koncentrerade till södra delen.

Till och med på juldagen fortsatte israeliska bomber att falla över Gaza och beröva kvinnor, barn och hela familjer deras liv. De senaste dagarna har även palestinier på Västbanken förlorat sina liv i händerna på israelisk militär och bosättare. Det är hjärtskärande och upprörande att världen inte kan enas om att rädda liv genom att kräva omedelbar vapenvila och sträva efter en tvåstatslösning.

Både israeler och palestinier förtjänar fred, frihet och säkerhet.

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker och parlamentets huvudansvariga för relationerna med palestinska myndigheter