Evin Incir: Skrämmande att KD och SD inte står upp för förtryckta kvinnor

Det går inte att med ord förklara hur intensivt det är för oss som befinner oss på plats  under plenarsessionerna, när alla 705 Europaparlamentariker samlas i Strasbourg. Därför är förberedelserna helt avgörande för framgångsrika omröstningar. 

Senaste sessionen var en av de viktigast hittills under denna mandatperiod för mig personligen, men också för jämställdheten. Det handlade om försvaret av kvinnor och barns frihet och liv, runtom i hela EU. Äntligen skulle Europaparlamentet stå upp för alla de som dagligen får sin frihet kränkt genom att kräva att EU-kommissionen presenterar ett lagförslag för att bekämpa könsrelaterat våld.

Så enkelt var det dock inte. Om de svenska högerkonservativa – Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – fick bestämma hade förslaget inte gått igenom. De valde inte bara att inte rösta för det utan lade även all sin energi på att försvara sitt beslut och försökte mobilisera de som ännu inte bestämt sig. Beviset på att dessa två partier stod på fel sida av historien uppenbarade sig redan när de försökte stryka förslag i rapporten som fastslog att frånta kvinnans rätt till sin egen kropp, genom förbud av abort, är ett exempel på våld. Ett icke-existerande barns liv är alltså viktigare än kvinnors och barns liv i de högerkonservativas värld. 

Inför omröstningen i parlamentet skrev dessutom Kristdemokraternas två Europaparlamentariker i Göteborgsposten att ”Rapporten liknar en vänsterpamflett där könsbaserat våld påstås bero på heteropatriarkala strukturer”. Att förneka  detta allmänt vedertagna faktum, att mäns våld beror på strukturer i vårt samhälle, är att förneka en av de mest grundläggande orsakerna till varför kvinnor och barn, men också hbtqi-personer, utsätts för våld. Bristen på förståelse är livsfarlig för dem som dagligen drabbas av det avskyvärda våldet.

Tack vare en allians mellan kvinnorörelsen och andra progressiva krafter är nu det vidriga fenomenet ”Mäns våld mot kvinnor” högre upp på den politiska dagordningen än någonsin tidigare. Det beräknas att minst var tredje kvinna som bor i EU någon gång i sitt liv utsatts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld eller trakasserier. EUs byrå för grundläggande rättigheter fastslår dessutom i sin senaste rapport om läget för fundamentala rättigheter i EU att mäns våld mot kvinnor i dag utgör en av de allvarligaste kränkningarna av de fundamentala rättigheterna. I en tid då ingen längre kan förneka det allvarliga förtryck som kvinnor och barn utsätts för är det därför än mer skrämmande att KD och SD inte ens i skarpt läge kan göra rätt – stå upp för alla dem som berövas sin frihet och sitt liv på grund av förlegade könsnormer och strukturer. 

Trots motståndet från högerkonservativa i Europaparlamentet lyckades vi få igenom rapporten tack vare de flera månader långa förberedelserna, som intensifierades sista veckan inför plenarsessionen, genom utskick via mejl och kontakt med enskilda parlamentariker, som trots att de tillhör konservativa partigrupper, själva är relativt progressiva.  

Jag är glad över att denna viktiga rapport, som jag varit med och förhandlat fram i egenskap av den europeiska socialdemokratiska gruppens förhandlare, röstades igenom och att den nu kommer ligga till grund för EU-kommissionens förslag om att kriminalisera könsbaserat våld. Däremot är det skrämmande att det inte finns en gemensam samsyn över partigränserna. En så viktig fråga som att rädda liv borde inte vara en fråga om partitillhörighet, men återigen visar de högerkonservativa, även i Sverige, vad de menar med traditionella familjevärderingar.

Trots högerns motstånd fortsätter den feministiska kampen. Första steget är taget. EU-kommissionen har nu lovat att leverera på Europaparlamentets krav.

Evin Incir är socialdemokratisk Europaparlamentariker