Evin Incir: Nu behövs politiskt ledarskap för att forma den nya världen

Alla folks frihet är en av de två parollerna i året Första maj. Det var dessa tre ord som ledde till att många av oss utrikesfödda som har upplevt krig och förtryck hade och än idag har hjärtat i socialdemokratin. Det är därför viktigt för mig att det just är det socialdemokratiska partiet som fortsätter att visa vägen framåt för hela världens fred.

Putins blodbad och folkrättsvidriga invasion i Ukraina innebär slutet på den länge pågående freden i vårt närområde och har satt hela världens säkerhet på spel om vi inte stärker våra allianser.

Beslutet om att öppna upp för en större intern debatt om svensk säkerhetspolitik inom vårt socialdemokratiska parti är välkommet. Jag hade gärna velat se just denna diskussion under mer ”normala” omständigheter, men Putins barbari kräver annat och inte gör den samlade högerns hets Sverige en tjänst när de försöker tvinga fram ett förhastat beslut.

Den samlade högern har å andra sidan aldrig varit alternativet för de flesta av oss med erfarenhet av krig och oss alla som tror på den internationella solidariteten. Deras onyanserade argumentation är skrämmande. Jag finner dock trygghet i vetskapen om att vi inte har en högernationalistisk eller borgerlig regering.

Jag hade gärna velat se just denna diskussion under mer ”normala” omständigheter, men Putins barbari kräver annat och inte gör den samlade högerns hets Sverige en tjänst när de försöker tvinga fram ett förhastat beslut.

Ledarskapsfacklan passar bäst där den alltid har hört hemma i modern tid – i händerna på socialdemokratin. Trygghet, säkerhet och långsiktighet har alltid varit viktiga ledord i försvars- och säkerhetspolitiska diskussioner. Så även nu.

Vad är då vägen framåt för att Putins barbari ska få ett slut och historien aldrig ska få upprepas? Den som har svaret på den frågan förtjänar 2022 års Nobels fredspris, men så enkelt är det inte. Det finns givetvis flera vägar framåt. Visst är Nato ett alternativ och EU ett annat.

Hittills har Nato inte varit ett alternativ för mig –  inte heller en europeisk (EU) försvars- och säkerhetsunion. Dock kräver dessa tider att vi alla vågar tänka bortom önskningar om hur vi hade velat att världen såg ut i dag. Nu gäller det att visa politiskt ledarskap för att forma den nya världen som vi är på väg in i – den som skapades efter 24 februari 2022. Kanske har vi inte befunnit oss vid ett sådant här vägskäl sedan efter andra världskriget.

Vårt grannland Finlands beslut är viktigt och likaså är vårt beslut. Gemensamt agerande är det ultimata, men även deras snabbt framtagna beslut kommer att påverka oss alla långsiktigt.

Hittills har Nato inte varit ett alternativ för mig –  inte heller en europeisk (EU) försvars- och säkerhetsunion.

Ett Nato-medlemskap är inte oproblematiskt. Precis som man har nämnt i debatten skulle det innebära en allians med förtryckarregimer som Turkiet. Ett land som förtrycker sin egen befolkning och som inte räds att med sina trupper invadera andra länders territorier, som Rojava-regionen i nordöstra Syrien, och skicka legosoldater till Nagano-Karabach för att stödja diktaturen i Baku i Azerbajdzjan. Vi vet inte heller om galningen Trump gör comeback i det amerikanska valet 5 november 2024.

Självklart finns det även problem med ett fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete i EU, om vi nu inte tycker att den ännu ej prövade artikel 42.7 EU-fördraget (Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga.) är tillräckligt som garant.

Vägen framåt är inte enkel, men politiskt ledarskap har alltid krävt att man vågar ta beslut, även i svåra tider.

Franska valets betydelse kan inte nog understrykas. Utvecklingen i länder som Ungern, gällande attackerna mot grundläggande fri- och rättigheter är också viktiga aspekter att ha i åtanke.

Vägen framåt är inte enkel, men politiskt ledarskap har alltid krävt att man vågar ta beslut, även i svåra tider.

Evin Incir är socialdemokratisk Europaparlamentariker