Evin Incir: Historiskt lagpaket nära mållinjen

Inom kort kommer Europa att skriva historia när EUs första och historiska lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer blir lag. Under mer än ett år har jag haft äran att leda Europaparlamentets arbete, och under åtta månader har jag deltagit i förhandlingar med Europeiska rådet där medlemsstaterna är representerade.

Det har varit en utmanande process och ibland har det känts otroligt frustrerande. Idag den 15 februari antogs lagpaketet med en överväldigande majoritet i de berörda utskotten. Bland de få som inte röstade för fanns Sverigedemokraterna. 

I över 30 år har kvinnor och flickor i Europa höjt sina röster och krävt nolltolerans mot ett av historiens mest avskyvärda brott – ett brott som sker i alla samhällsskikt, på gator, torg, i skolor, på arbetsplatser, i hemmet, både online och offline. Tyvärr är risken för att förövarna ska bli fällda minimal. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, särskilt våldtäkt, är brott som i praktiken leder till nästan total straffrihet.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, särskilt våldtäkt, är brott som i praktiken leder till nästan total straffrihet.

En av var tredje kvinna i EU har upplevt fysiskt eller sexuellt våld, varje vecka förlorar minst 50 kvinnor sina liv i Europa till följd av våld i nära relationer. Mer än 60 procent av kvinnorna över hela världen har utsatts för någon form av våld via telefon eller online, och enligt en rapport från Amnesty Sverige utgör våld i nära relationer, våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn 40 procent av de totala våldsbrotten som anmäls. I Europa leder endast 0,5 procent av våldtäkterna till fällande domar. Dessa siffror vittnar om en tid som många av oss trodde var över.

När förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna inleddes blev det snabbt klart att motståndet inte bara kom från högerkonservativa och högerextrema partier som Sverigedemokraterna och deras allierade. Till och med liberala krafter som president Emmanuel Macron i Frankrike och justitieminister Marco Buschmann i Tyskland utgjorde hinder för en mer kraftfull lagstiftning. Dessa två liberala männen, tillsammans med den illiberale premiärministern Viktor Orbán, utgjorde en blockerande minoritet bland medlemsstaterna som blockerade inkluderingen av en samtyckeslag, liknande den i Sverige.

När förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna inleddes blev det snabbt klart att motståndet inte bara kom från högerkonservativa och högerextrema partier som Sverigedemokraterna och deras allierade.

Samtidigt höll den svenska SD-regeringen sig tyst och observerade från sidan under lång tid. Endast ett par få månader innan slutförhandlingarna sa regeringen i Sverige ja till inkludering av en samtyckeslag.

I samtal med kvinnor från tidigare generationer som har kämpat för jämställdhet blev det tydligt för mig att kampen alltid har varit svår. Jag hade dock hoppats att år 2024 skulle visa på större framsteg, men tyvärr är det inte fallet. Varje generation måste fortsätta att kämpa för kvinnors och flickors rättigheter, eftersom dessa rättigheter snabbt kan åsidosattas när andra intressen tar över. Tyvärr verkar det som att det snabbt glöms bort hur ojämställdhet har en enorm påverkan på samhällsutvecklingen.

Tillsammans med min kollega Frances Fitzgerald från Irland insåg vi tidigt i förhandlingarna att vi behövde kavla upp ärmarna än mer. Resultatet blev ett tydligt lagpaket som bekämpar våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lagpaketet inkluderar förebyggandearbete för att förhindra våld, men också att ge stöd och skydd till de som drabbas och att straffa förövarna. Vidare erkänns barn som bevittnar våld i hemmet som brottsoffer och lagpaketet intensifierar kampen mot nätvåldet. 

Även om vi socialdemokrater hade önskat ett ännu mer ambitiöst lagpaket, fortsätter vår kamp precis som för tidigare generationer av kvinnor.

Även om vi socialdemokrater hade önskat ett ännu mer ambitiöst lagpaket, fortsätter vår kamp precis som för tidigare generationer av kvinnor. Efter den slutliga omröstningen i Europaparlamentet i april kommer arbetet att fokusera på att säkerställa att en samtyckeslag inkluderas i översynen som ska genomföras fem år efter att lagpaketet har implementerats. Vi lyckades få in denna översyn under de sista veckorna av förhandlingarna i Europaparlamentet. 

Snart skriver vi ytterligare ett kapitel i den Europeiska kvinnokampens historia. Sen fortsätter vi att skriva fler.

Evin Incir (S) är Europaparlamentariker 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.