Evin Incir: Det räcker nu – EU måste sätta stopp för det könsbaserade våldet

Evin Incir, socialdemokratisk EU-parlamentariker. Foto: European Union

Mäns våld mot kvinnor måste förpassas till historien. Stenåldersyttringar passar inte in i vårt moderna samhälle. Om EU ska kunna ta globalt ledarskap för en jämställd värld krävs det att vi själva står upp för kvinnor och flickors rättigheter i hela vår union.

Ingen ska behöva gå runt med en klump i magen med rädsla för vad som kan vänta på vägen hem från arbetet eller skolan. Ingen ska behöva mista sitt liv för att samhället misslyckas med att försvara dem. Det avskyvärda brottet måste förhindras och bekämpas.

I Europa slår vi oss alltför ofta för bröstet med föreställningar om att vi går i spetsen för jämställdheten, men så enkelt är det inte. Den demokratiska tillbakagång och attacker mot mänskliga fri- och rättigheter i vår union inkluderar även kvinnors och flickors mänskliga fri- och rättigheter.

Var tredje kvinna i Europa har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Ungefär var fjärde kvinna i EU har utsatts för våld i en nära relation och mer än hälften har utsatts för sexuella trakasserier.

Var tredje kvinna i Europa har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Ungefär var fjärde kvinna i EU har utsatts för våld i en nära relation och mer än hälften har utsatts för sexuella trakasserier. På nätet kryllar det av hat, hot och sexism. Under covid 19-pandemin har dessutom mäns våld mot kvinnor-pandemin kommit att öka. De patriarkala strukturerna ser en ny renässans. 

 

Det räcker nu. Att sex medlemsländer i EU –  Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien – än i dag vägrar ratificera Istanbulkonventionen, som adresserar det enorma problemet med våld mot kvinnor, är både pinsamt och oacceptabelt. Därtill har den högernationalistiska regeringen i Polen, lett av Sverigedemokraternas systerparti Lag och rättvisa, deklarerat att de ska lämna konventionen. 

 ”Politik är att vilja något”, sa Olof Palme i maj 1964 på SSUs kongress. Medan högerkonservativa och högernationalisternas vilja handlar om att begränsa kvinnors och flickors frihet, handlar vår socialdemokratiska vilja om att frigöra varje människa genom att krossa strukturer, i detta fall de patriarkala.  

 Jag är därför stolt över att ha blivit utsedd av den socialdemokratiska gruppen, som består av 146 europaparlamentariker från 26 medlemsstater, för att möjliggöra det som kan komma att bli EUs första reglering mot könsbaserat våld. 

 

Kampen för ett feministiskt Europa är inte enkel med en växande högerkonservativ och högernationalistisk flank, men genom mobilisering och organisering är jag övertygad om att vi kommer säkerställa kvinnor och flickors rätt till sina mänskliga fri- och rättigheter i hela EU, samtidigt som vi tar ledning globalt.

Joina kampen du med genom att skriva upp dig på stoppamansvald.se

Evin Incir är socialdemokratisk EU-parlamentariker