Evin Incir: Dags att kavla upp ärmarna mot våldet mot kvinnor och flickor

Jag var inte mer än två år gammal när Europaparlamentet i juni år 1986 antog sitt första betänkande som uppmärksammade våldet mot kvinnor och flickor i Europa. Hot, skräck, slag, mord. Det tar aldrig slut.

I alla samhällen, i alla samhällsklasser. I hemmet, till och med i politiken, i skolan, på gator och torg, i krig men också i fred utsätts kvinnor och flickor för våld: sexuellt, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och digitalt.

Var tredje kvinna i EU beräknas ha drabbats av mäns våld, mer än var femte kvinna har drabbats av våld i nära relationer och varannan ung kvinna har utsatts för nätvåld. Pandemin har dessutom förvärrat situationen ytterligare.

Det är både en ära och ett stort ansvar att ha utsetts till Europaparlamentets chefsförhandlare för EUs historiska lagpaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Trots detta har EU ännu inte tagit ett helhetsgrepp för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor – tills nu. Det är både en ära och ett stort ansvar att ha utsetts till Europaparlamentets chefsförhandlare för EUs historiska lagpaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Lagförslaget lades fram 8 mars efter att Europaparlamentet under hösten 2021 med stor majoritet – dock utan bland annat KD och SD – antog en rapport som krävde att könsbaserat våld skulle läggas till som ett brott i EUs brottskatalog. 

EU-kommissionens efterföljande granskning av kvinnors och flickors situation blev en mörk läsning för alla oss med ett hjärta som brinner för feminism och alla människors lika värde. Granskningen var glasklar: läget är akut.

Det är en skam att majoriteten av EU-länderna i dag kräver våld eller hot för att ett övergrepp ska klassas som våldtäkt.

Det är dags att kavla upp ärmarna mot våldet kvinnor och flickor dagligen utsätts för. I lagpaketet föreslås att samtyckeslagstiftning måste införas i alla EUs medlemsstater. 

Trots att var tjugonde kvinna uppger att de har blivit våldtagna i EU är lagföringen för våldtäkt skrämmande låg. Det är en skam att majoriteten av EU-länderna i dag kräver våld eller hot för att ett övergrepp ska klassas som våldtäkt. Det föreslås också att könsstympning ska vara förbjudet var än det begås.

Vidare är det dags att bekämpa häxjakten på kvinnor och flickor på nätet. Preskriptionstider för flera våldsrelaterade brott behöver förlängas och straffen skärpas för dem som gör sig skyldiga till dessa brott.

I parlamentet väntar nu stora strider mot högernationalistiska grupper med stenåldersmentalitet för att göra lagstiftningen så skarp som möjligt.

Det är snart fyra decennier sedan det första betänkandet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och flickor lades fram. Det är vår skyldighet gentemot kvinnor och flickor att få slut på våldet, få slut på morden. Det är vår tids största frihetsfråga.

Evin Incir (S) är Europaparlamentariker