”Euron är en av de viktigaste valutorna i världen”

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna:

1. Ska vi byta ut kronan mot euron?

Ja. Att Sverige fortfarande står utanför euron innebär att både Europasamarbetet och Sverige försvagas. Euron är i dag en av de viktigaste valutorna i världen och en starkare euro ger Europa ett större geopolitiskt spelrum. Att Sverige inte deltar fullt ut i samarbetet gör både oss och våra vänner i EU svagare. Om Sverige vill få ett större inflytande över svenska intressen i EU, och spela en större roll i både Europa och internationellt, går vägen genom ett helhjärtat deltagande i valutasamarbetet. 

2. Vilka risker finns med euron respektive kronan?

I en tid med krig, kris och inflation är en liten valuta som kronan mer sårbar. EUs inre marknad är i princip vår hemmamarknad men företagen och ytterst konsumenterna får betala när valutakurserna svänger och kronan tappar värde. Det är en kostsam riskpremie vi betalar för att stå utanför. 

Ibland påstås att vi skulle förlora makt om vi gick med i valutasamarbetet. Men i verkligheten är det precis tvärtom. Vi är extremt beroende av de beslut som fattas av länderna som deltar i eurosamarbetet och den europeiska centralbanken ECB. Problemet är att Sverige inte deltar i besluten och ingen för Sveriges talan. 

3. Kommer euron vara en valfråga? Varför/varför inte?

Ja, det hoppas jag. Snart 30 år har gått sedan Sverige senast utredde EMU-frågan och 20 år har passerat sedan folkomröstningen om euron. Årets förstagångsväljare var inte ens födda då. Världen har förändrats. 

Det är ett stort problem att flera partier, bland annat Socialdemokraterna, duckar i eurodebatten. Låt inte euro-frågan ta samma väg som Sveriges steg in i EU och Nato, där Socialdemokraterna omprövade sin politik över en natt när verkligheten springer i kapp. Genom en bra debatt skapas bättre förankring och delaktighet hos allmänheten, det behöver inte minst euro-frågan. 

Även om Sveriges inträde i euron inte beslutas av Europaparlamentet så finns det i valet 9 juni en chans för väljarna att rösta på ett parti (L) som vill och jobbar för att byta ut kronan mot euron.

Leif Pagrotsky (S), tidigare bland annat kultur-, handels- och näringsminister, tidigare generalkonsul i New York:

1. Ska vi byta ut kronan mot euron?

Nej absolut inte. Oerhört viktigt att kunna utforma politiken efter läget i Sverige, vi behöver egen ränta för att kunna parera kriser i ekonomin. Annars är det löntagarna som får ta smällen i stället genom arbetslöshet och sämre löneutveckling. Se på Grekland 2009! Hellre fluktuerande krona än hög arbetslöshet.

2. Vilka risker finns med euron respektive kronan?

En ränta för alla i hela EU fungerar dåligt när länderna är så olika, vid varje påfrestning blir spänningarna ett hot mot hela systemet. Varför ska vi gå med i en klubb där vi blir skyldiga att rädda Italiens ekonomi från effekterna av decennier av vanskötsel?

3. Kommer euron vara en valfråga? Varför/varför inte?

Nej, jag tror inte euron blir en stor fråga i EU-valrörelsen. Bara Liberalerna kommer att driva den, de behöver en fråga att profilera sig i jämfört med de andra högerpartierna och de kommer säkert att försöka.