EU vill stoppa textilslöseri

Svenskarnas konsumtion av textil blir allt större och trenden går mot att kläder används allt kortare tid. Förra året var nettoimporten av nya textilier 15,2 kilo per person, enligt Naturvårdsverket. EU är på väg att ta fram en cirkulär textilstrategi som ska ändra på det.