EU: Svensk ekonomi näst bäst. Centern: Det går åt helvete!

Enligt EU har Sverige det största budgetöverskottet i hela unionen efter Luxemburg. Enligt Centerpartiet går Sverige med underfinansierad politik mot en ny krasch som alliansen åter får städa upp efter.

– Att C skulle städa upp efter S är ett absurt påstående, säger Magdalena Andersson (S).

Den ekonomiska vändningen från 60 miljarder i underskott till 40 miljarder i överskott och en 40-miljarders reformbudget, sätter press på alliansen.

Hittills har talepunkten varit otur med finanskris och lågkonjunktur och att S-MP-regeringen har tur med högkonjunkturen.

Men nu testar Annie Lööf (C) ett rakt motsatt angreppssätt.

– Anledningen till att borgerliga regeringar har fått börja med att vända underskott till överskott är att vi ständigt måste städa upp efter sossar som inte kan hålla i slantarna, sa Lööf i riksdagens partiledardebatt.

Detta efter att ha tagit över Göran Perssons sanerade statsfinanser med överskott på 3 procent av BNP 2006 och lämnat ett underskott på 60 miljarder 2014.

– Ett absurt påstående, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

– Att alliansregeringen lämnade efter sig stora underskott är inte en åsikt, det är fakta. Underskottet 2014 var nästan tre gånger så stort som det var 2009.

Den ekonomiskpolitiske talespersonen Emil Källström anklagar Andersson för att driva Sverige mot en ny ekonomisk krasch.

”När regeringens bedömningar skiljer sig så mycket från snart sagt alla andra seriösa bedömare har en anständighetsnivå passerats”, skriver Källström (C) i Expressen och hänvisar till häpnadsväckande misskötsel, 30 år efter Svarta måndagen.

Screenshot-Expressen-Emil-Källström

Starkast ekonomi i EU eller vid ruinens brant? Centern höjer tonläget.

Samtidigt strömmar positiva siffror in om svensk ekonomi. Enligt Eurostat har Sverige EUs största budgetöverskott efter Luxemburg, med 1,1 procent av BNP.

– Det visar på styrkan i svensk ekonomi och hur starka statsfinanser vi har. Att vi står väldigt starka jämfört med andra jämförbara länder och av de lite större länderna i EU har vi klart starkast statsfinanser, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Riksgälden spår ökat överskott 2017 på 28 miljarder, 47 miljarder 2018 och 55 miljarder 2019. Samtidigt sjunker statsskulden snabbare, till 24 procent 2019, den lägsta nivån sedan 70-talet.

Magdalena Andersson kommenterar på sin sida på Facebook Centerpartiets debattartikel.

– Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och sysselsättningen ökar snabbt, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en kommentar.

”Det vi inte ska göra är att lägga pengar på ineffektiva åtgärder, slösaktiga subventioner och snedvridande bidrag som inte skapar jobb”, skriver Källström.

AiP påminner på Twitter Källström (se nedan) om att alliansen på Centerpartiets inrådan la 110 miljarder på sänkt arbetsgivaravgift för unga. Trots att alla seriösa bedömare var överens om att det inte gav resultat.

Inför valet 2014 slopade de andra borgerliga partierna idén. Men Annie Lööf påstod att hon hade alla bedömare på sin sida.

”Alla experter är ense om att reformen blir bättre om vi riktar den mot de yngsta.” (Di 2015)

Först 2016 erkände Lööf och Källström att partiet haft fel och hänvisade till IFAU:s rapport från 2013.

Läs mer: ”Centern pudlar i sin största valfråga” / AiP

”Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik, inte minst med anledning av en rapport från IFAU… Vi har lyssnat på kritiken.”

Hade Centerpartiet lyssnat 2013 hade alliansen sparat över 50 miljarder.

Spara

Spara

Spara