EU-parter äntligen ense om nya regler för lastbilstrafik

Johan Danielsson (S). Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Johan Danielsson (S). Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Efter över tio år och oräkneliga förhandlingstimmar har parterna i EU enats om ett nytt vägpaket.

– Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, säger Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S).

 

Det har varit en följetong för socialdemokraterna i Europaparlamentet: arbetet med att få nya regler för lastbilstrafik i andra medlemsländer än där lastbilen hör hemma. Ur socialdemokratisk synvinkel handlar det både om att kräva konkurrens på lika villkor och om att värna arbetsmiljön; förare från andra medlemsstater har kunnat stanna länge i Sverige för att försöka få körningar till låg ersättning. Medan de är här kanske de sover i bilen och saknar möjlighet att laga mat.

S-parlamentarikerna Jens Nilsson och Marita Ulvskog drev frågan under många år.

– Där det är hög arbetslöshet är människor beredda att jobba för väldigt dåliga villkor, och de kör bilar som ibland är i dåligt skick. Det innebär att seriösa åkeriföretag slås ut. Det är ingenting som är värdigt på något sätt och det är det som jobbet i sysselsättningsutskottet handlar om, sa Marita Ulvskog 2015.

– Man kan inte stanna i Sverige och konkurrera med inhemska åkerier och svenska transportföretag med dåliga löner och arbetsvillkor, sa Jens Nilsson 2017.

 

Johan Danielsson tog över stafettpinnen när han valdes in i parlamentet i våras och blev S-gruppledare i parlamentets transportutskott. Och han har fått vara med om att baxa vägpaketet till enighet i förhandlingar mellan Europaparlamentet, kommissionen och alla medlemsstater genom ministerrådet.

Klockan 6.35 på morgonen 12 december lyckades äntligen de tre parterna enas. De nya reglerna innebär att alla som kör inrikestrafik i Sverige måste följa svenska löner och villkor. Alla lastbilar inklusive lätta lastbilar måste följa alla regler, föraren måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, lastbilen måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och alla lastbilar måste ha GPS för att det ska gå att kontrollera att reglerna följs. Det finns också regler om kör- och vilotider.

– Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige. Det är inte konstigare än så, säger Johan Danielsson.

Nu återstår att Europaparlamentet och rådet formellt godkänner överenskommelsen.