Parlamentet vill koppla EU-pengar till rättsstaten

Evin Incir (S). Foto Daina LE LARDIC

Europaparlamentet föreslår i en resolution att det inrättas en mekanism för att skydda och stärka demokratin, rättsstatsprinciper och de mänskliga rättigheterna. Den röstades igenom på onsdagen med 521 röster för, 152 röster emot och 21 nedlagda.

– Jag är glad att resolutionen röstades igenom med så bred majoritet. Det är en viktig indikator på att det fortfarande finns en stark röst i Europaparlamentet för dessa värderingar, säger Evin Incir (S).

 

När Europaparlamentet denna vecka sammanträder i Bryssel har unionens grundläggande värderingar stått på dagordningen. Förra veckan la kommissionen sin första årliga rapport om läget för rättsstaten i medlemsländerna.

– De flesta av oss parlamentariker välkomnar rapporten men vi poängterar att den är långtifrån tillräcklig. Den måste vässas och det måste ges plats för perspektiv från civilsamhället och oberoende experter. Rapporten måste också innehålla tydligare rekommendationer som följs upp, säger Evin Incir, S-parlamentariker och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

 

Inför sessionen hade utskottet tagit fram ett förslag till resolution om hur EU bör arbeta på olika sätt för att sätta tryck på medlemsstater som bryter mot grundläggande rättigheter.

– Vi måste vässa vår verktygslåda, säger Evin Incir.

Hon konstaterar att den enda riktigt hårda sanktion som finns i EU-fördraget är det så kallade artikel 7-förfarandet, som kan leda till att en medlemsstat förlorar sin rösträtt i Europeiska rådet. Men den är nästintill omöjlig att få majoritet för det i rådet.

– Ungern och Polen stöder alltid varandra och vi ser också en negativ utveckling i andra länder, bland annat Bulgarien som har börjat nedmontera demokratin i snabb takt.

 

I parlamentets resolution finns bland annat krav på att de årliga rapporterna ska innehålla rekommendationer med tidsfrister för konkreta åtgärder. Parlamentet vill också att det införs sanktioner som är kopplade till EUs långtidsbudget och coronafonden, så kallad konditionalitet. En medlemsstat som bryter mot unionens grundläggande värderingar ska kunna bli av med EU-medel.

– Om vi har  en chans att stå upp för grundläggande värderingar och principer så är det nu. Om vi inte får en stark konditionalitet kopplad till budgeten är det en signal till medlemsstaterna om att man kan agera hur som helst utan att Europeiska unionen agerar, säger Evin Incir.

 

Nu gäller det bara att få med sig ministerrådet på tåget vad gäller att ställa högre krav på medlemsländerna. Till skillnad från långtidsbudgeten, som bara kan antas i rådet med enhälliga beslut, skulle en mekanism av det här slaget kunna beslutas med kvalificerad majoritet i rådet.

Samtliga svenska EU-parlamentariker, med undantag av sverigedemokraterna, stödde resolutionen om införandet av en ny mekanism.

– Vi ser hur SD gång på gång röstar emot förslag för att skydda rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. De håller sitt högernationalistiska systerparti i Polen om ryggen, som bland annat konstant kränker hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Det är oacceptabelt, säger Evin Incir.