EU-nämnden: ”Snabba ryck och beslut varje fredag”

Matilda Ernkrans trivs med uppdraget i EU-nämnden och tycker att det ger energi att få jobba med frågor hon inte haft tidigare. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

EU-nämnden är inte som de andra utskotten i riksdagen. Den förbereder inte ärenden till riksdagens kammare utan är till för samråd mellan regering och riksdag när det gäller Sveriges ställningstaganden i EU.
– På måndagar får vi veta vad vi ska fatta beslut om på fredagen, säger Matilda Ernkrans (S).