EU-möte om social agenda

Heléne Fritzon deltog digitalt när europeiska socialdemokrater möttes inför mötet i Porto.

EU höll under helgen en högnivåkonferens i Porto, som ett led i arbetet att konkretisera unionens sociala pelare. – Vi… Läs mera »