EU-besluten som påverkar i vardagen

2017 blev det plötsligt överkomligt att surfa och spela spel på mobiltelefonen vid besök i 31 europeiska länder. Det kan man tacka en överenskommelse mellan EU-länderna för – ett exempel på vad EU gör för skillnad i människors vardag.

Det brukar sägas att mer än hälften av den svenska lagstiftningen och av kommuner och regioners verksamhet påverkas av beslut på EU-nivån. EUs budget påverkar hur mycket pengar det finns för att ge stöd till regionala projekt eller jordbruksstöd, det är EU som tecknar handelsavtal med länder utanför unionen, EU-regler styr hur offentlig upphandling ska gå till, för att nämna några exempel.

Mycket av det EU-diskussionen handlar om kan kännas diffust och svårt att relatera till. Men det finns också exempel på hur beslut i EU direkt påverkar det egna vardagslivet.

Att det sommaren 2017 i ett slag blev billigare att använda mobilen vid resor inom EU är ett, att man har rätt till hälso- och sjukvård och sociala förmåner på samma villkor som medborgare i det EU-land man vistas är ett annat. Och är du student har du möjlighet att bli utbytesstudenter inom Erasmus-programmet och få stipendium och slippa anmälnings- och terminsavgifter.

Sommaren 2018 fick Sverige hjälp av brandmän från flera EU-stater för att bekämpa skogsbränder och när svenska butiker började ta betalt för plastpåsar eller sätta upp skyltar där man bad kunderna tänka på om man verkligen behövde en påse, då var det EUs förpackningsdirektiv som låg bakom.

Resultatet har blivit en rejäl minskning av antalet plastpåsar som svenskarna bär med sig hem från butikerna, och i förlängningen både mindre plastskräp i naturen och världshaven.

Nästa steg för att minska plastskräpet i naturen är redan på väg. December 2018 kom EU-kommissionen, EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet överens om en ny lag som förbjuder ett antal plastprodukter för engångsbruk från och med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick och sugrör.

26 maj väljer svenskarna sina representanter i EU-parlamentet som är en av EUs nyckelspelare. EUs lagstiftning tas fram i förhandlingar mellan parlamentet och EUs regeringar företrädda i ministerrådet. De parlamentsledamöter som väljs i valet 26 maj kommer alltså sitta och fatta många beslut som direkt påverkar vardagen här i Sverige.