”Ett val om Europas själ”

Frans Timmermans, Hans Dahlgren och Heléne Fritzon. Foto: Maria Persson

Valet 26 maj är ett ödesval. På ena sidan står ett demokratiskt, och om socialdemokratiska partier får bestämma, mer socialt medvetet EU. På andra sidan ett EU med medlemsstater som går emot de värden som unionen kommit överens om är själva grunden för samarbetet.

– Min mamma fyller 83 år i år. När hon var liten på den skånska landsbygden fick hon och hennes två systrar dra ner mörkläggningsgardinerna när de tyska bombplanen flög över det skånska luftrummet. Det pågick ett krig startat av en ledare som var vald i ett demokratiskt land.

Heléne Fritzon, de svenska socialdemokraternas toppkandidat i EU-valet 26 maj, talar från scenen under kongressens sista dag. Det är EU-valupptakt och Heléne Fritzon har precis tagit emot stafettpinnen från Marita Ulvskog, EU-parlamentariker och den som leder S-delegationen i EU.

Heléne Fritzon kommer att leda valrörelsen I EU med bland annat Frans Timmermans, Party of European Socialists, PES, kandidat till posten som ny ordförande i EU-kommissionen efter Jean-Claude Juncker.  I dag är Timmermans förste vice ordförande i EU-kommissionen.

Under ett bejublat tal tydliggör Frans Timmermans vilket ödesval detta EU-val är.

– Vi vill inte ha ett samhälle som stänger ute vissa grupper på grund av religion eller bakgrund, vi vill ha ett inkluderande samhälle för alla. Det här valet är ett val om Europas själ, sa han.

Under en presskonferens tidigare på morgonen vittnade han om situationen i Victor Orbáns Ungern i dag. När han besökte landet nyligen fick han inte prata med representanter från fackföreningsrörelsen, han förföljdes av män som filmade honom och det han sa ifrågasattes och underminerades av argumentet om att han skulle vara kopplad till George Soros.

Hans Dahlgren, EU-minister, konstaterade att det är skrämmande med de angrepp vi nu ser inifrån unionen från vissa av medlemsstaterna.

– Det går emot hela den grund som EU byggdes på.

Hans Dahlgren pekar på de tre motkrafter som redan finns för unionen att använda sig av när medlemsstater vägrar att respektera redan överenskomna värden:

1. Pengarna: Länder som arbetar mot EUs värderingar ska helt enkelt inte få ta del av lika stora medel ur EUs strukturfonder.

2. EU-domstolen: övervakar att EU-lagstiftningen tillämpas enhetligt och korrekt.

3. Artikel sju: kan i förlängningen leda till att en medlemsstat förlorar sin rösträtt.

Nu vill Socialdemokraterna se en fjärde möjlighet att använda mot de medlemsstater som utgör ett hot mot unionen. Det handlar om att inrätta ytterligare en granskningsnivå där medlemsstaterna ska kunna granska varandra. Som det ser ut i dag finns det en tveksamhet från medlemsstaterna att kritisera varandra.

– Sverige är nästan det enda land som vågar sticka ut och säga ifrån när något är fel, men fler medlemsstater måste våga göra detta, sa Frans Timmermans.