Ett samhälle som håller ihop går före plånboksfrågor

Ylva JOhansson 2018-01-19. Foto: Ylva Säfvelin

– Många tyckte att det var viktigt med sänkt pensionärsskatt och rättvis beskattning men man såg ett samhälle som håller ihop som en större fråga, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter en träff med pensionärer i Salem som nyss fått sin första pension med den nya sänkta pensionärsskatten.

1,5 miljoner personer över 65 år har torsdag och fredag fått sin pension med den nya lägre skatten, vilket ger upp till 410 kronor mer per månad jämfört med förra året. 75 procent av alla personer över 65 år som har fått sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare är nu helt borta för inkomster upp till cirka 17 000 kr i månaden.

– 2020 lovar vi att hela skatteklyftan ska vara borta, men det är viktigt att komma ihåg att de borgerliga partierna vill införa nya jobbskatteavdrag. Då bygger de upp klyftan igen, säger Ylva Johansson.

Hon var ett av flera statsråd som tog chansen att träffa pensionärer under de två dagar när den sänkta skatten på pension slog igenom. Själv besökte hon Salem under torsdageftermiddagen.

– Jag var inbjuden av PRO och SPF. Det var kul för mig att komma hit eftersom jag är uppvuxen här, på den tiden det hörde till Botkyrka kommun, kommenterar hon.

Det var ändå inte plånboksfrågorna som framför allt engagerade pensionärerna i Salem.

– Det viktigaste var ett samhälle som håller ihop, hur vi gemensamt kan ta ansvar för det uppväxande släktet och framtidstron och att man tar itu med de problem som finns, till exempel kriminalitet.

Enligt Ylva Johansson talade de under mötet mycket om generationskontrakt.

– Att vi som är vuxna nu måste satsa på barn och ungdomar. Det är viktigt att vi säkerställer att varenda unge får lära sig tillräckligt i skolan och har trygga uppväxtvillkor för det är kostsamt om vi misslyckas. Vi talade också att kostnaderna ökar för de allra äldsta; det är den generation som har jobbat och slitit i hela sitt liv för att nästa generation ska få det bättre. De  har inte bett om så mycket för egen del, förrän nu när de är gamla och minnet kanske sviker. Nu är det min generations tur att betala tillbaka. Och inga av de här problemen löser vi med sänkta skatter.