Debatt: Ett nytt Husby startar i skolan

Det viktigaste vi kan göra för att vända utvecklingen i Husby är riktade satsningar på skolan och att skapa en naturlig dialog i området, skriver styrelsen för Husby S-förening.

Husby ligger i Norra Järva, 18 minuter från Stockholms central och ett stenkast från Järvafältet. Våldet har eskalerat och det sunda förnuftet blir allt mer frånvarande. En del av befolkningen i Stockholm har i dag inte samma möjligheter till en god hälsa, bostad, utbildning och arbete som andra. Den nya sociala fattigdomen präglar vår delade stad vilket leder till en skrämmande utveckling.

Särskilt unga människors ilska, frustration och känsla av hopplöshet leder till konsekvenser för området. Det är inte bara de unga utan många medborgare i Sveriges utsatta områden som upplever att de aldrig får en rimlig chans att utvecklas som delaktiga individer.

En persons frihet i vår stad ska inte gå ut över andras med följd att ökade klyftor uppstår. Styrning och uppföljning av våra samhällsresurser med marknadsmodeller ur det privata näringslivet har under många år skapat problem med likvärdighet och etablering utifrån behov och har i många fall gynnat redan resursstarka områden och verksamheter.

Det enkla och lätt mätbara ger ytterligare resurstilldelning snarare än en om balansering utifrån särskilda och mer svårmätbara behov.

[blockquote author=”” pull=”left”]Många Husbybor vågar inte passera Husby centrum på grund av droghandeln. [/blockquote]

En mycket farlig samhällsutveckling är på gång och vi förlorar resurser och personella tillgångar samtidigt som vi ger mer plats till otrygga gator och torg. Det leder till en förstärkning av ungas upplevelser av att vara en andra klassens medborgare utan framtidshopp. Denna utveckling har visat sig tydligt i Husby med cirka 12 000 invånare.

Många Husbybor vågar inte passera Husby centrum på grund av droghandeln. Affärerna trakasseras ständigt och på grund av inbrott har detta lett till distans och hopplöshet inför att vilja bo i Husby. Företagarföreningen tröttnade och visade det genom att stänga affärerna ett par timmar, just för att de ville visa att de vill ha ”en trygg arbetsmiljö”. Sedan har vi branden på Oslogatan som urartade och ledde till att många blev hemlösa, vilket skapade ytterligare en stor oro hos många Husbybor.

Samtidigt som det meningslösa våldet ökar har vi i Järva en förändring där mycket bra saker händer, som planeringen av ett utomhusbad vid Eggeby gård, ökat bostadsbyggande, mer resurser till skolorna, en skola som kommer att öppnas under kvällstid för att föreningslivet ska kunna vara på plats och skapa mer delaktighet (Community School).  Dessa förändringar ska leda till framtidens Stockholm och skapa trygghet. Vi är alla medvetna om att utbildning, bostad och arbete är grundläggande men vi måste också se till helheten i vår uppgivna stadsdel, Husby.

Husby Socialdemokratiska förening har funnits i 40 år och har under åren deltagit och inhämtat tankar och idéer från det lokala föreningslivet, men även från andra aktörer, i samband med olika projekt.

Det här är några av de saker som vi anser måste göras:
• Tryggheten i våra områden är en prioritet och därför behöver vi i civilsamhället samarbeta om hur vi gör för att uppnå ett trygghetsmål som omfattar hela Järva.
• Att satsa med direkta medel på det som redan finns och fungerar som ungdomsgården i Husbyskolan och övriga platser där ungdomar samlas.
• Föräldrastöd måste ständigt prioriteras och därför måste de inkluderas mer i alla verksamheter.
• Att satsa på goda lokala föreningskrafter som påverkar och berör den     lokalpolitiska agendan.
• Att lyfta fram det som förenar oss i kultur, musik och idrott.

Det viktigaste av allt är att göra riktade satsningar på skolan eftersom det är skolan som bygger och utvecklar ett samhälle. Vi behöver åter inhämta kunskaper från vår egen folkrörelse där ”vi” och ”tillsammans ” var värdeord i mångas hem.

Den naturliga dialogen måste åter igen bli vardagens dagordning även i Husby.

Sara Tafere, Galina Monsalves, Kyllikki Iroegbu, Ousseynou Krouma, Denis Gulsun Taskiran, Abdullahi Yusuf styrelsen i Husby Socialdemokratiska förening

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.