Ett hbtq+-program för ett öppet samhälle

Att överväga möjligheten till att ett tredje juridiskt kön införs är en av nyheterna när Socialdemokraterna presenterar sitt nya hbtq+-program mitt under Europride. Socialminister Annika Strandhäll (S) hoppas nu att arbetet för ett öppet och inkluderande samhälle ska fortsätta.  

Socialdemokraterna har klubbat igenom ett nytt hbtq+-program och presenterar det mitt under Europride som äger rum i Stockholm och Göteborg mellan 27 juli och 19 augusti. Programmet är ett verktyg i Socialdemokraternas strävan efter ett samhälle utan över- och underordning, rasism, queer-, trans- eller homofobi.

– Det är verkligen rätt läge att presentera det här programmet när det är sådant fokus på allt som är bra med ett öppet och inkluderande samhälle, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

I programmet lovar Socialdemokraterna att arbeta bland annat för att medicinska ingrepp inte ska krävas för att kunna ändra juridiskt kön, att det görs en översyn av lagstiftningen gällande möjligheten till fler vårdnadshavare än två och att öka kunskaperna inom kommun, landsting och rättsväsende inom hbtq+-frågor.

– Vi socialdemokrater vill skicka en tydlig signal om att vi faktiskt är garanten för ett fortsatt progressivt arbete på det här området, att vi aldrig kommer att luta oss mot de partier som vill någonting annat, säger Annika Strandhäll.

Hon ifrågasätter högerpartiernas trovärdighet i hbtq+-frågorna när de samtidigt sägs vara beredda att regera med hjälp av Sverigedemokraterna.

– Här har vi nu ett antal högerpartier i Sveriges riksdag som säger att man är beredda att luta sig mot ett rasistiskt parti med nazistiska. Jag tror att vi alla förstår vad det kommer få för konsekvenser för hbtq-personer om man ser till hur Sverigedemokraterna har valt att ställa sig i hbtq-frågor i riksdagen – de har varit emot varenda framsteg. Men inte bara det, det handlar också om att bevaka den plattform vi har i dag och inte backa. De partier som är beredda att luta sig mot SD, de har mycket att svara för, säger Annika Strandhäll.

Sören Juvas är förbundsordförande för HBT-Socialdemokrater och är positiv till programmet. Han tror att det är viktigt att trycka på hur viktigt det är att fortsätta utvecklas framåt nu, även fast hbtq-rörelsen gjort många vinster senaste decenniet med bland annat äktenskaps- och föräldrafrågan.

– Det finns en förnöjsamhet i de här frågorna och det tror jag är farligt. Särskilt nu. Nu ser vi människor och politiska rörelser som går till val på att göra åtskillnad på människor och behandla människor olika. Det visar hur viktigt det är att om vi ska tro på demokratin och alla människors lika värde, då krävs det aktiv handling och aktiv politik, säger Sören Juvas.

I programmet framgår det även att Socialdemokraterna vill överväga möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige. Något Sören Juvas inte tror är särskilt långt borta.

– Inte när det gäller lagstiftningen. Det kommer nu för att det har funnits en diskussion i hela samhället. Det föreligger ett behov av att göra en förändring. Och i grunden, vad finns det för skäl att vara emot? Förutom att det kanske blir problem med skatteverkets databaser men det kanske är något som behöver justeras ändå. Det är ytterst ogeneröst att säga till människor att välja ett eller två, säger han.