Ett första steg mot höjda pensioner är taget

Målet för pensionssystemet är egentligen att pensionärer i snitt ska få 60 procent av sin tidigare lön i allmän pension, något som systemet inte lever upp till i dag.

PRO driver att pensionsavgiften ska höjas och att det ska införas en ”gas” i pensionssystemet eftersom systemet i dag inte levererar som det är tänkt. Särskilt inte till kvinnor i LO-yrken. Nu har riksdagens pensionsgrupp kommit överens om att göra en översyn av både avgift och av överskott i pensionssystemet.