Erik Nilsson: Tre viktiga frågor vid nästa regeringsombildning

Centerpartiet har en fraktion av nyliberala drömmare som tror att marknaden löser allt. Men det finns också kloka C-kommunalråd som på lokal nivå varit med och försökt motverka den galopperande segregationen. Foto: Shutterstock.

Bara några år efter att blockpolitiken förklarats död så har den återuppstått. Inför valet formeras två alltmer tydliga, men likväl motvilliga block.

Vänsterpartiet och Centerpartiet hade knappast valt varandra om de fått välja fritt, lika lite som Liberalerna och Sverigedemokraterna. Några få socialdemokrater har velat att partiet ska sträcka ut handen till Moderaterna (för att skapa stabila majoriteter) eller till Sverigedemokraterna (för att på något outgrundligt sätt få stöd för jämlikhetsfrågor).

Jag har ingen förståelse för dem som förespråkar en vänster-TAN-linje (TAN=Traditionellt Auktoritärt och Nationalistiskt). För mig utgör människors lika värde, liberal demokrati och internationell solidaritet grundstenar som det aldrig kan kompromissas med.

Det första målet måste därför bli att säkra att S, V, MP och C tillsammans får majoritet i riksdagen. Det avgörs förmodligen av om MP kan rädda sig kvar ovanför fyraprocentsspärren. Miljöpartiet behövs av flera skäl.

Centerpartiet kommer ha svårt att ingå i ett ”vänsterblock” och de kommer förmodligen ställa höga krav för att stödja eller ingå i en S-ledd regering. Men S och C har en lång historia av viktiga kompromisser som har gynnat Sverige.

Om äldreomsorg och sjukvård ska kunna räddas krävs skattehöjningar och en massiv satsning på kompetensförsörjning.

För egen del ser jag stora möjligheter att göra upp om en progressiv regionalpolitik som omfattar både glesbygden och storstadens socialt utsatta områden. Det är samma marknadsmekanismer som driver på koncentrationen av resursstarka människor till vissa orter i glesbygd som i storstad. Det krävs stark politisk styrning om de ska kunna motverkas.

Som jag ser det finns det tre frågor som överskuggar allt annat vid formandet av en ny regering:

Klimathotet – det krävs en mycket snabbare omläggning av samhället om vi ska kunna få stopp på den globala uppvärmningen.

Den demografiska utvecklingen – SCBs befolkningsprognos visar på en dramatisk ökning av antalet äldre över 80 år. Alla som förstår realiteterna i kommuner och regioner inser magnituden av denna utmaning. Om äldreomsorg och sjukvård ska kunna räddas krävs skattehöjningar och en massiv satsning på kompetensförsörjning.

Segregationen/ojämlikheten – här finns problem med att få Centerpartiet med i båten. De har en fraktion av nyliberala drömmare som tror att marknaden löser allt. Men det finns också kloka centerpartistiska kommunalråd som på lokal nivå varit med och försökt motverka den galopperande segregationen.

Partiledningarna borde prata med respektive partis lokala företrädare för att hitta lösningar också på riksnivå.

Det kommer att vara en mycket svår regeringsbildning – men alternativet är fruktansvärt!

Erik Nilsson är före detta statssekreterare