Erik Nilsson: Kampen handlar om människors själar

Oron och rädslan är demokratins och humanismens största fiender.

Tänk att så få kan förstöra för så många. En dansk-svensk högerextremist med läggning för pyromani. Ett antal kriminella i några socialt utsatta bostadsområden i utkanten av våra större städer.

Tillsammans lyckas de effektivt frammana det farligaste av allt. Oro och rädsla. Den största fienden mot demokrati och humanism. Inte människorna som känner den – men oron och rädslan i sig.

Den fienden måste bekämpas med samma vapen som tidigare:

Framtidshopp – våra ledare måste själva känna det och också ha förmåga att peka på vägar att möta stora utmaningar som klimathot, global flyktingkris och segregation.

Kunskap – det är myter, rykten och grumliga föreställningar som göder oro och rädsla. Ibland nyttjas dessa myter också av seriösa politiker och debattörer för att vinna kortsiktiga poänger. Sluta med det! Kunskap är och förblir det viktigaste vaccinet mot extremism av alla de slag.

Möten – det är svårare att upprätthålla föreställningen om ”de andra” om man faktiskt möter dem. När man förstår att de andra är människor precis som jag själv. Den skarpa segregation som många av våra samhällen präglas av skapar alltför lite rum för möten med ”de andra”.

Själv blir jag så sorgsen när jag ser hur en riksdagsmajoritet bestående av SD, M, KD, L och C väljer att avslå regeringens två propositioner som syftar till att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten i skolsystemet.

De tävlar i att föreslå hårdare straff för ungdomar som hamnat i kriminalitet men varje gång det finns förslag som försöker motverka den grundläggande orsaken – segregationen – så säger högerpartierna nej.

De vågar inte utmana friskolelobbyn som oroar sig för sina vinster om kommunala skolor får kompensation för sitt skolpliktsansvar och om det skulle ändras i antagningssystemet eftersom deras affärsidé bygger på den oro priviligierade grupper känner för att deras barn ska behöva möta ”de andra”.

När det finns aktörer i olika läger som vet hur man ska spela på människors oro och rädsla så exploderar det.

Jag påstår inte att några smärre förändringar i skolans antagningssystem och resurstilldelning skulle lösa alla problem som finns i Skäggetorp, Navestad eller Rosengård.

Det behövs åtgärder inom många områden. Men alla som har sett magnituden av segregationen i storstäderna förstår nog att den skarpa sorteringen av ”vi och dem” och den tunga känslan av underordning hos de fattiga utgör en krutdurk. När det finns aktörer i olika läger som vet hur man ska spela på människors oro och rädsla så exploderar det.

Det pågår en kamp därute. Då syftar jag inte på polisen mot gängen eller på liberala mot högerextrema kandidater i det franska presidentvalet. Den stora kampen handlar om människornas själar. Fienden heter oro och rädsla…

Erik Nilsson är tidigare statssekreterare åt utbildningsminister Anna Ekström (S)