Erik Bergkvist: Norrland är svagare representerat i svensk politik än på länge

Sverige har fått en ny regering. Avtalet som partierna på högerkanten kommit överens om innebär en historisk nedmontering av välfärd och medmänsklighet. Ingen munter läsning. Att Liberalerna valt att ingå i Sveriges genom tiderna minst liberala regering är förstås också nedslående.

Men låt oss för stunden tala om representation. I Ulf Kristerssons nya regering bor ingen längre norrut än Borlänge. Norr om Dalälven gick det uppenbarligen inte att hitta någon tillräckligt kompetent kandidat från Moderaterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna. Alternativt var det inte av särskilt stor vikt för regeringsbildarna. 14 av 24 statsråd bor inom en tiomilsradie från regeringskansliet.

Representation är inte allt, men det är viktigt. Norra Sverige har i svensk politik allt för ofta behandlats som ett skafferi ur vilket tillgångar ska hämtas, utan hänsyn till dem som bor och lever där. Nu sker svensk industris gröna omställning till stor del med Norr- och Västerbotten som draglok, vilket innebär att vi kommer att behöva fler människor till att både bemanna de nya arbetsplatserna och att driva de växande samhällena. Då är det en enorm fördel ifall man vet vad man pratar om.

Jo, ett par av de nya ministrarna har tillbringat barndomen i Norrland. Men av allt att döma lämnade de norra Sverige för mer än 30 år sedan, innan Högakusten-bron var byggd och innan en enda meter räls lagts på Botniabanan. Innan Sverige ens var med i EU. Mycket har hänt sedan dess.

Norra Sverige har i svensk politik allt för ofta behandlats som ett skafferi ur vilket tillgångar ska hämtas, utan hänsyn till dem som bor och lever där.

När stort fokus i den politiska debatten nu läggs på frågor som rör energiförsörjning och klimatomställning är blickarna riktade mot norra Sverige. Ändå är Norrland svagare representerat i svensk politik än på länge. Två av tre av SDs riksdagsledamöter som ska representera Västerbotten och Norrbotten hade innan valet aldrig varit i länet de ska företräda de kommande fyra åren. SDs man i Jämtland är en klimatförnekare från Skövde som framför allt semestrat i sitt valdistrikt.

I Sverige är det bara Socialdemokraterna som har parlamentariker som representerar hela landet och som med trovärdighet kan föra norra Sveriges talan.

Sverigedemokraterna använder sig som bekant av en rikslista och ett par SD-ledamöter från Norrland sitter därmed på andra bänkar, men det svarar inte upp mot det antal ledamöter som norra Sverige borde ha. Slutsatsen är att Norrland tappar tyngd i rikspolitiken. De väljare som valt att gå till höger för att de tycker att norra delen av Sverige glömts bort kommer att bli besvikna.

Jag reser själv nästan varje vecka från Umeå till Bryssel och Strasbourg och tillbaka igen, och ser vilket värde det har att leva och verka i den region och bland de människor jag talar för. Men även i EU-politiken är de nordligare breddgraderna underrepresenterade.

Det ligger tunga demokratiska skäl bakom att den svenska riksdagen har 349 ledamöter och Europaparlamentet 705 ledamöter. Politik ska skapas nära och tillsammans med medborgarna.

Få är de europeiska ledamöter som har växt upp i norr. Ännu färre är det som bor kvar och har kontakt med medborgarna de är utsedda att företräda. I Sverige är det bara Socialdemokraterna som har parlamentariker som representerar hela landet och som med trovärdighet kan föra norra Sveriges talan.

När exempelvis frågor som rör Arktisregionen diskuteras i den europeiska politiken görs det oroväckande ofta med utgångspunkt i vad som finns att hämta i norr, snarare än vilka som bor där. Det är bara möjligt att göra om man inte vet hur det är att arbeta, studera och leva i våra regioner.

Det ligger tunga demokratiska skäl bakom att den svenska riksdagen har 349 ledamöter och Europaparlamentet 705 ledamöter. Politik ska skapas nära och tillsammans med medborgarna. Geografisk representation spelar roll, och därför är det bekymmersamt att regeringen lagt halva Sverige i politisk skugga.

Erik Bergkvist är socialdemokratisk Europaparlamentariker