Erik Bergkvist: Jag hoppas på nästa viktiga hållplats på min energiresa

Just nu tänker jag på energi dygnet runt. Dels för att jag förhandlar nästa generations energiinfrastruktur i EU, dels för… Läs mera »