Erik Bergkvist: Grundproblemet är att Europa har energibrist

Åter närmar sig vintern. Nuförtiden betyder det att det är hög tid att utfärda stormvarning i energidebatten. Skillnaden mot förra året är att när temperaturerna börjar sjunka kommer inte SD-regeringen ha någonting att skylla på. Bristen på framsteg kommer att bli uppenbar.

Förra vintern hade Europa turen att välsignas med en mild vinter. Nere på kontinenten räckte gaslagren och i Sverige kunde de flesta klara vintern även om regeringens elprisstöd kom först framåt senvåren. Tyvärr är läget detsamma i år: vi är i händerna på vädrets makter. Får vi en ihållande köldknäpp i vinter kommer det att kunna orsaka stort lidande.

Grundproblemet är att Europa har energibrist. Både nere i Europa och här i Sverige kommer vi att behöva bygga ut vår elproduktion snabbt och i stor skala samtidigt som vi måste göra energibesparingar. Omedelbara satsningar på isolering av byggnadsbeståndet, solceller och landbaserad vindkraft skulle kunna placera oss i ett helt annat läge redan om några år.

Både nere i Europa och här i Sverige kommer vi att behöva bygga ut vår elproduktion snabbt och i stor skala samtidigt som vi måste göra energibesparingar.

Den havsbaserade vindkraften tar något längre tid, men kommer att kunna bidra med mycket effekt. Härom veckan visade det sig att Svenska Kraftnäts beräkningar för anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft för elkunderna inte är en krona per kilowattimme – utan tre öre. Det är en nästan komiskt stor felberäkning.

Det faktum att regeringen använde uppgiften som underlag för det slopade stödet till nätanslutning för vindkraftparker till havs gör dock att det är lätt att hålla sig för skratt. Att inte erkänna misstaget och ändra beslutet vore att agera mot bättre vetande.

På bränslefronten ser det inte bättre ut. SD-regeringen står fast vid att kraftigt reducera reduktionsplikten och därmed missa EUs klimatmål med bred marginal.

Härom veckan visade det sig att Svenska Kraftnäts beräkningar för anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft för elkunderna inte är en krona per kilowattimme – utan tre öre.

Det riskerar både att kosta svenska skattebetalare tiotals miljarder och att tvinga det svenska skogsbruket att ta ett betydligt större ansvar för utsläppsminskningarna. Skadligt i båda ändarna för en regering som säger sig vilja stärka den svenska skogsindustrin och vår konkurrenskraft.

Efter att kriget brutit ut i Ukraina 2022 var EU-kommissionens linje tydlig: den gröna omställningen är lösningen på energibristen. Då handlade den politiska debatten om hur vi snabbast skulle kunna placera oss längst fram i utvecklingen för ett starkt, hållbart och grönt samhälle.

Men det går snabbt att glömma. Nu har den europeiska högern bestämt sig för att göra sitt bästa för att sabotera alla klimatambitioner, ivrigt påhejade av den svenska regeringen. Jag hoppas inte att det ska krävas ytterligare en krisvinter för att fräscha upp minnet av att vi fortfarande befinner oss i en svår energikris.

Erik Bergkvist är socialdemokratisk Europaparlamentariker