Erik Bergkvist: Grön och förnybar energi

Vid den här tiden på året blir de allt kortare dagarna hemskt påtagliga, så även här nere i Bryssel, om än inte lika extremt som hemma i norr. Men trots lite längre dagar i Belgien blir höstkylan desto mer märkbar i de dragiga och ofta dåligt isolerade husen. Både kylan och den ovanligt höga gas- och elräkningen gör det svårt att undgå den situation vi ser runt om i Europa med stigande energipriser.

Kanske är det inte konstigt att kärnkraft seglat upp i debatten igen, argumenten för den kan verka starka men trots det är de orealistiska. För mig är det enkelt – oavsett synen på kärnkraft så ligger nästa generation kärnkraft 25–30 år bort och det är för sent för att vi ska nå våra klimatmål. De gröna alternativen fungerar och finns här och nu.

Det har varit mycket intressant att följa de bitvis stormiga diskussioner som brutit ut angående kärnkraftens plats i EUs energiförsörjning. Flera länder med Frankrike i spetsen har krävt att kärnkraften i framtiden ska klassas som en hållbar investering. Men jag ser flera problem med kärnkraften.

Priset är onekligen ett problem, dessutom dras dagens kärnkraft med många långt större problem. Jag tänker främst på den olösta avfallsfrågan. Sedan finns det även etiska skäl att betrakta kärnkraften med viss skepsis. Uran bryts inte i Sverige utan måste importeras från platser där gruvdriften ofta får negativa konsekvenser för miljön och samtidigt tär hårt på arbetare utan samma arbetsrättsliga skydd som i Sverige.

Lyckligtvis har Sverige fantastiska möjligheter att i stället satsa på förnybar energi. Utöver vattenkraften som ger vårt energisystem välbehövlig stabilitet har vi en av Europas längsta kustremsor vilket möjliggör för en kraftig utbyggnad av vindkraftsparkerna till havs. Redan i dag har det inkommit ansökningar om att bygga nya vindkraftverk som motsvarar tre gånger förra årets elförbrukning.

Klimatomställningen kräver en snabb utbyggnad av förnybar energi, den finns här nu, och som vanligt har vi bra förutsättningar i norr.

Vindkraften går dessutom att bygga ut i den takt som krävs för att klara av klimatomställningen. Omställningen kan inte vänta och därför vore det klokare av oss att investera i den teknik vi har och som vi kan få på plats i tid. Utöver framstegen för vindkraft görs andra tekniska framsteg i Europa. Utbyggnaden av de europeiska elnäten erbjuder nya möjligheter för att överföra och lagra energi där den behövs som mest.

Det är min starka övertygelse att den energi vi behöver är grön och förnybar. Nästa generation kärnkraft är dock intressant, det finns långt framskriden forskning som pekar mot att den kan utgöra en viktig del av såväl Europas som Sveriges energimix. Oavsett är vi inte där än.

Klimatomställningen kräver en snabb utbyggnad av förnybar energi, den finns här nu, och som vanligt har vi bra förutsättningar i norr.

Erik Bergkvist är socialdemokratisk Europaparlamentariker