Erik Åsbrink: Ska Sverige anamma euron?

I september 2003 hade vi en folkomröstning om Sverige skulle anamma den gemensamma valutan euron. Nejsidan segrade stort – 56 procent mot 42 procent.

Själv röstade jag ja. Jag ansåg att de ekonomiska argumenten talade för ett svagt nej men att de politiska argumenten – ett starkare och mera sammanhållet Europa – talade för ett starkt ja. Jag tog dock nederlaget med fattning. Sverige har klarat sig bra utanför euron.

Det viktigaste ekonomiska argumentet mot euron är att man har en gemensam penningpolitik, som hanteras av den Europeiska centralbanken, men att varje land bedriver sin egen finanspolitik.

Det kan då bli stora divergenser. Även om man inte kan väntas gå så långt som att utforma en gemensam finanspolitik, så behövs det ändå en visa samordning.

Ett steg i den riktningen togs under pandemin, när EU skapade den så kallade återhämtningsfonden, som omfattar alla medlemsländer, även Sverige.

Egentligen är Sverige skyldigt att införa euron, när vissa villkor har uppfyllts. Det enda land som har ett undantag är Danmark, som inte har infört euron men som har knutit den danska kronan till euron. I praktiken uppfyller Sverige villkoren bättre än många euroländer. Det syntes tydligt under finanskrisen som började 2008, då flera euroländer – Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien – hamnade i stora svårigheter. Vi har ändå valt att stå utanför.

Den svenska kronan har under en längre tid försvagats kraftigt. Även välrenommerade ekonomer har svårt att förklara varför. Vi har starka statsfinanser, en låg statsskuld och har till skillnad från många andra länder i Europa upplevt en ansvarsfull lönerörelse utan några nämnvärda konflikter. Det är onekligen anmärkningsvärt.

På senare tid har opinionen svängt och det är nu för första gången fler som stöder en svensk övergång till euro än som är emot. Liberalerna pläderar öppet för att Sverige bör anamma euron. Flera näringslivstoppar uttalar sig för detsamma.

Kan Sverige anamma euron trots att en folkomröstning för 20 år sedan svarade nej? Frågan är hur länge den tidigare folkomröstningen ska anses vara bestämmande. För egen del tycker jag att folkomröstningar ska undvikas så mycket som möjligt. Komplicerade frågor ska inte reduceras till frågan ja eller nej. Det var den dåvarande moderatledaren Carl Bild som krävde en folkomröstning och det blev då svårt att motsätta sig detta.

Den här gången tycker jag att beslutet ska tas av Sveriges riksdag, inte genom en folkomröstning.

Tiden är inte riktigt mogen ännu. Men på sikt tycker jag att Sverige ska anamma euron. 20 av EUs medlemsländer har anammat euron och flera står i kö.

Erik Åsbrink är tidigare finansminister och VU-ledamot