Erik Åsbrink: En skattereform behövs på längre sikt

För några dagar sedan valdes Magdalena Andersson till partiordförande av en enhällig partikongress. Jag vill varmt gratulera henne till detta.

Jag deltog bara i slutet av partikongressen men följde den dessförinnan via tv. Magdalenas programtal i fredags var lysande. Retoriskt skickligt men framför allt tungt ifråga om den politiska väg hon vill att partiet ska följa framöver. 

Hon har stora och svåra uppgifter framför sig: Att bli utsedd till statsminister – Sveriges första kvinnliga. Att få statsbudgeten antagen. Att ta itu med de stora samhällsproblemen – välfärden, klimatet och segregationen/brottsligheten. Och att leda Socialdemokraterna till en valseger i september 2022. 

Avtackningen av Stefan Löfven var magnifik. Som helhet var kongressen mycket lyckad.

Det finns stora behov av en skattereform. Arbetsinkomster beskattas numera betydligt hårdare än kapitalinkomster. 

Jag vill här ta upp ett av de områden som måste hanteras, nämligen skattepolitiken. Det finns stora behov av en skattereform. Arbetsinkomster beskattas numera betydligt hårdare än kapitalinkomster. Det innebär att höginkomsttagarna gynnas, eftersom det är de som har de stora kapitalinkomsterna.

Under de borgerliga regeringsåren genomfördes en rad lättnader av kapitalbeskattningen. Förmögenhetsskatten slopades. (Det var dock en socialdemokratisk regering som slopade arvs- och gåvoskatten.) Fastighetsskatten reducerades på ett sätt som framför allt gynnar ägarna av de dyra fastigheterna. En rad andra skattesänkningar genomfördes.

Det är inte bara så att kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster. Dessutom förekommer en omfattande så kallad inkomstomvandling. Den innebär att arbetsinkomster transformeras till kapitalinkomster för att därigenom beskattas mycket lindrigare.

I januariavtalet var en av punkterna en reform av skattesystemet. Men ingenting hände. Det tillsattes inte ens en skatteutredning. Skälet var uppenbarligen att partierna bakom avtalet var djupt oense om hur en skattereform skulle utformas.

På kort sikt är det säkert svårt att åstadkomma några nämnvärda förbättringar på grund av det parlamentariska läget. Men strävan bör ändå vara att kunna genomföra en skattereform på längre sikt, kanske under nästa mandatperiod. Det bör vara en huvudinriktning att höja kapitalskatterna och att minimera skillnaden i skatt på arbets- respektive kapitalinkomster. 

En socialdemokratisk valseger 2022 skulle underlätta den processen. Men det lär ändå behövas samarbete med andra partier för att åstadkomma detta. Vågar man hoppas på att även andra partier blir medvetna om orättvisorna i det nuvarande skattesystemet och är beredda att göra någonting åt dem?

Erik Åsbrink var tidigare finansminister och VU-ledamot och har bland annat skrivit en biografi över Gunnar Sträng