Erik Åsbrink: Det räcker inte för S att påtala löftesbrott

Socialdemokraterna gick framåt i riksdagsvalet men de rödgröna förlorade ändå, eftersom Vänsterpartiet och Centerpartiet gick tillbaka. Ulf Kristersson fick bilda regering – där de tre regeringspartierna backade – med stöd av Sverigedemokraterna.

I valrörelsen gick Socialdemokraterna i hög grad in för att göra kampen till ett presidentval. Den kampen vann Magdalena Andersson över Ulf Kristersson. Och så ser det ut även efter valet. Men sakfrågorna kom tyvärr lite i skymundan.

Den nya regeringen har på kort tid lyckats bryta åtskilliga vallöften. Och det har straffat sig i opinionsmätningarna, där de rödgröna nu har en klar majoritet.

Om inget oförutsett inträffar, äger nästa val rum först om knappt fyra år. Det är inte troligt att de brutna vallöftena då kommer att spela en viktig roll. Och regeringen och Sverigedemokraterna kommer säkert att inför valet 2026 genomföra både reformer och skattesänkningar. Hänsynen till behovet av starka statsfinanser kommer då att spela en mindre roll. 

Om inget oförutsett inträffar, äger nästa val rum först om knappt fyra år. Det är inte troligt att de brutna vallöftena då kommer att spela en viktig roll.

Socialdemokraterna kommer naturligtvis att lägga motioner med förslag som avviker från regeringens och Sverigedemokraternas politik. Dessa motioner kommer för det mesta att avslås av riksdagsmajoriteten och sedan glömmas bort. Det är som att skriva i vatten.

Vad göra? Jag tycker att Socialdemokraterna ska utarbeta ett program som uttrycker partiets politik mera oberoende av dagspolitiken.

Så skedde efter valförlusten 1979. Då tillsattes en grupp med Ingvar Carlsson som ordförande och där Kjell-Olof Feldt ingick som ledamot. Jag hade förmånen att ingå i sekretariatet.

Det var ett krisprogram. Den borgerliga regeringen hade lyckats rasera statsfinanserna och det gällde att utforma en trovärdig politik för att bemästra problemen. Det antogs under den något förskönande rubriken ”Framtid för Sverige” på partikongressen 1981. Programmet bidrog nog till valsegern 1982.

Jag tycker att Socialdemokraterna ska utarbeta ett program som uttrycker partiets politik mera oberoende av dagspolitiken.

Vad ska programmet innehålla? Självklara inslag bör vara att värna välfärden, motverka vinstjakten i skolan, minska inkomstklyftorna, verka för en hållbar klimatpolitik och en hållbar energipolitik. Omvärldsfrågorna måste behandlas. De spelar nu en mycket större roll än på 1980-talet. Det gäller kriget i Ukraina, EU och Nato.

Visst ska löftesbrotten påtalas och visst måste Socialdemokraterna reagera på regeringens och Sverigedemokraternas propositioner. Men det räcker inte. Tillsätt en grupp som får till uppgift att föreslå hur partiets politik för de kommande åren ska utformas och därmed kunna erbjuda ett trovärdigt alternativ till högerpartiernas politik! 

Erik Åsbrink är tidigare finansminister och VU-ledamot