Eric Sundström: Om du ska vara örnen måste du våga flyga

Det lackar mot jul, men en julafton för politiskt överintresserade har redan inletts. S-projektet ”En ny riktning för Sverige 2030” har utlovat elva uppdaterade samhällsanalyser, och nu har sju presenterats.

Analyserna bygger på en mängd studiebesök och intervjuer. Självkritik förekommer, vilket tyder på växande självförtroende. Att flera analyser vågar skärskåda segregation, gängkriminalitet, framväxten av parallellsamhällen, Sveriges förändrade demografi och vikten av att lära sig svenska har orsakat en hel del debatt. 

Diskussionen är välkommen, och motsatsen hade varit ett misslyckande. Det är dock en bit kvar tills vi kan använda en metafor från norsk statsvetenskap: S är örnen i det partipolitiska landskapet som djuren på marken förhåller sig till. Men att analysera sin samtid är ett första steg.

En rimlig invändning är dock att SD förblir örn så länge debatten handlar om migration. Och med anledning av den kritiska debatt som har förekommit måste vän av ordning göra några påpekanden.

Visst är flera av analyserna problemtyngda och mörka, men de speglar viktiga delar av vår samtid.

Det vore olyckligt om etnicitet utgör en orimligt stor del av analyserna på bekostnad av till exempel klass, men låt oss få se helheten i alla elva texter först. Visst är flera av analyserna problemtyngda och mörka, men de speglar viktiga delar av vår samtid. Och alla som efterlyser mer hopp och konkreta förslag lär bli bönhörda, för projektet är en tvåstegsraket. På raksträckan mot jul får vi analyserna. I vår – när det vankas Första Maj och Europaval – kommer förslagen. Med en ljusare årstid som fond får vi hoppas på en rad riktigt modiga vårskrik.

För den debatt som S måste orka genomföra när riktningen mot 2030 slås fast handlar om hur mycket kalaset får kosta. Och låt oss vidga samhällsanalysen bortom Sverige, och dra ut tidsaxeln ytterligare. Då står det klart att vi måste ta höjd för nya pandemier, klimatförändringens effekter – och beakta att det pågår 56 väpnade konflikter i världen, varav ett krig i vårt absoluta närområde.

Det är inte bara försvaret, utan även vårt svårt privatiserade och marknadsstyrda samhälle, som behöver en rejäl upprustning. 

Dessvärre är det svenska samhällets motståndskraft – vår resiliens – inte vad den har varit. Samhällsviktig infrastruktur ägs och sköts av utländska intressen. Vi bygger nya sjukhus och industrier utan skyddsrum – vilket inte är tillåtet i Finland. Vi har brist på lokförare, brandmän, undersköterskor, elektriker, installatörer – till exempel. Totalförsvarets Forskningsinstitut har varnat för det utländska och privata ägandet av vård och skola. Här finns en samhällsanalys till att göra, och svaret på den är lika enkel som oroande. Det är inte bara försvaret, utan även vårt svårt privatiserade och marknadsstyrda samhälle, som behöver en rejäl upprustning. 

Ta samhällsanalyserna och addera en rekordvarm och krigsdrabbad planet. Svaret för ett Sverige som måste kunna bättre är tron på politikens företräde samt rejäla investeringar och reformer. 

Om du ska vara örnen måste du våga flyga.

Eric Sundström är S-debattör